Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gmin

aktualizacja: 2023-05-05 11:22:59

CPPoniżej przedstawiamy link z danymi na koniec marca 2023 r. o wdrażaniu Programu na terenie gmin.

dane na dzień 31.03.2023 r.