Badania statystyczne GUS wśród rolników

aktualizacja: 2023-06-21 09:48:51

gus Informujemy, że Główny Urząd Statystyczny od 1 czerwca do 14 sierpnia br. będzie przeprowadzał wśród rolników badanie R-SGR (Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych). Celem jest dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych. Metoda realizacji badania to:

samospis internetowy,

wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego,

  • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego.

Szczegółowe informacje o badaniu znajdują się na stronie internetowej: badania-ankietowe.stat.gov.pl

 

16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny