Badania statystyczne GUS wśród rolników

aktualizacja: 2023-05-25 14:14:05

gus Informujemy, że Główny Urząd Statystyczny od 1 czerwca do 14 sierpnia br. będzie przeprowadzał wśród rolników badanie R-SGR (Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych). Celem jest dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych. Metoda realizacji badania to:

samospis internetowy,

wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego,

  • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego.

Szczegółowe informacje o badaniu znajdują się na stronie internetowej: badania-ankietowe.stat.gov.pl