XII Regaty Stepnica

aktualizacja: 2023-08-27 21:42:09

zdjecie zbiorcze usczetników regat W XII Regatach o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica udział wzięło  46 jachtów.   Tradycyjnie  na Kanale Młyńskim odbyła się odprawa kapitanów, na której  w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica uczestników powitała Sekretarz Gminy Mariola Kwiryng,  oraz Komandor Klubu Samotników Sławomir Turniak.  Sprawy techniczne i organizacyjne  przekazał Sędzia Regat Roman Gryglewski.  Minutą ciszy  uczczono pamięć   wieloletniego sędziego regat Jerzego Kaczora.  Dźwięki  dzwonu im. Kpt. Roberta Hilgendorfa dopełniły uroczystego  otwarcia Regat.

Słońce na miarę tropików i cudowny wiatr  sprawiły, że żagle mieniły się na wodzie, a jachty mknęły przez fale. W tym roku o bezpieczeństwo na wodzie dbała jednostka policji, a statkiem komisji sędziowskiej był s/y la Barca.

W tegorocznych XII Regatach Stepnica w grupie KWR I pierwsze miejsce zdobył s/j Delphin  z kapitanem Jackiem Gerulą, KWR II s/y Lisica  z Adamem Lisieckim na czele, w grupie OPEN I wygrał  Marcin Urban  na   s/y FLOKI   , a w najliczniejszej grupie OPEN II najszybszy  był  Sławomir Turniak na Milou. Wśród  4 samotnych żeglarzy pierwszy finiszował Piotr Sosnowski na s/y ACCU.

Za pierwsze 3 miejsca wręczono Statuetki Regat, ale wszyscy uczestniczący w regatach otrzymali dyplomy za udział w regatach. Natomiast  Koło Gospodyń Wiejskich Przystań ze Stepnicy  przygotowało słodki poczęstunek  dla załóg jachtów, które w każdej z grup zamykały wyścig. 

Puchar przechodni Im. Kapitana Roberta Hilgendorfa był do zdobycia dla bezwzględnie  najszybszego jachtu Regat. Otrzymał go s/y Milou, ale w związku z niejednoznacznymi ocenami i tym samym brakiem satysfakcji ze zwycięstwa kapitan podjął decyzje o jego zwrocie.  O puchar ten w tej samej kategorii  będzie można zawalczyć w przyszłym roku.

Poniżej prezentujemy wyniki:

KWR1,   KWR2, OPEN1, OPEN2, Samotnicy

czasy

Dziękujemy Państwu za udział   w XII Regatach o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica,  

Galeria zdjęć