Rozświetlimy Gminę Stepnica

aktualizacja: 2024-01-03 08:08:58

lampyW dniu 04 grudnia 2023 r. ogłoszono wyniki naboru wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę. Gmina Stepnica na wymianę oświetlenia ulicznego uzyskała dofinansowanie w kwocie 430 160,00 zł, co stanowi 80% kosztów inwestycji.

Gmina Stepnica od kilku lat realizuje projekty mające na celu wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie typu LED. Pieniądze w ramach programu pozwolą  na wymianę  ostatnich pozostałych   nieenergooszczędnych opraw znajdujących się w różnych miejscowościach naszej gminy.   

Lampy LED zużywają znacznie mniej energii, co prowadzi do obniżenia kosztów związanych z oświetleniem ulicznym. Dzięki mniejszemu zużyciu energii i dłuższemu okresowi eksploatacji, koszty utrzymania oświetlenia ulicznego zostaną znacznie obniżone, co przyczyni się do oszczędności budżetowych gminy.  Nowe lampy LED zapewniają lepsze i bardziej równomierne oświetlenie ulic, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto nowe oprawy  łatwiej jest zintegrować z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem, umożliwiając bardziej efektywne sterowanie i monitorowanie.