Rozstrzynięcie otwartego konkursu ofert

aktualizacja: 2023-12-28 13:10:47

NGO Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie Nr 77/2023  Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2024 r.

Zarządzenie do pobrania