Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w Gminie Stepnica

aktualizacja: 2024-01-02 12:09:13

informacja urzędowa Przypominamy, że zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a,b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi  - 31 stycznia 2024 r. mija termin składania oświadczeń i dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2023.