Rozstrzynięcie otwartego konkursu ofert

aktualizacja: 2024-01-24 13:39:50

NGO Otwarty konkus OfertZarządzenie Nr  5/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku w Gminie Stepnica

Do pobrania: Zarządzenie 5/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.