Znicze do ponownego użycia

aktualizacja: 2024-02-12 15:20:38

widok nagrobków i kaplicy cmentarnej na cemtarzu w StepnicyW najbliższym czasie na cmentarzach komunalnych w Stepnicy i Żarnowie staną regały, mające służyć wzajemnej wymianie zniczy. Będziemy mogli pozostawić tam używane znicze, które jeszcze nadają się do użycia lub wkłady jeśli mamy za dużo a chcemy się podzielić.
„Drugie życie” zniczy to nie tylko ulga dla niejednego portfela.  Zniczodzielnie to sposób na ochronę środowiska. Szklane osłony na znicze są trwałe i dlatego możliwe jest ich wieloletnie eksploatowanie. Te wykonane z plastiku nie podlegają recyklingowi, dlatego ich ponowne użycie ograniczy ilość odpadów kierowanych na składowiska.

Dodatkowo regały  zostaną wyposażone w konewki, grabie oraz szczotki do sprzątania grobów, które po użyciu należy odstawić z powrotem na miejsce.