Sieć wodno-kanalizacyjna w Miłowie oraz kontenerowa stacja zlewcza w Stepnicy

aktualizacja: 2024-03-12 09:05:06

stacja zlewcza na oczyszczalni ścieków Czy wiecie Państwo co przedstawiają te zdjęcia? Są to zdjęcia  sieci,  przepompowni  ścieków do tej sieci i stacji zlewczej na oczyszczalni. A co to oznacza? Oznacza to nic innego jak zakończenie inwestycji, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej (grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków), która umożliwi zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z nowobudowanych budynków mieszkalnych w miejscowości Miłowo. Natomiast w Stepnicy na oczyszczalni ścieków wybudowano kontenerową stację zlewczą. Obiekt ten jest niezbędnym wyposażeniem, pozwalającym na pomiar oddawanych ścieków z wozów asenizacyjnych, przyjmowanych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stepnica. Stacja zlewcza będzie przyjmować również osady z oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzień i Widzieńsko.

Inwestycja ta o wartości 885.142,44 zł  była dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Galeria zdjęć