Skorzystaj ze szkoleń zawodowych

aktualizacja: 2024-04-10 14:57:18

szkolenie Informuję, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy podjął współpracę z Policealną Szkołą Socjoterapii w Koszalinie. W ramach współpracy zapraszam mieszkańców Gminy Stepnica do skorzystania z bezpłatnej oferty kształcenia zawodowego kierowaną do kadry szeroko rozumianej pomocy społecznej ale także szkół, przedszkoli, żłobków, świetlic terapeutycznych, klubów dziecięcych.

Oferta jest kierowana zarówno do osób aktywnych i nieaktywnych zawodowo. Do osób, które chcą nabyć nowe kwalifikacje zawodowe, jak i osób, które chcą poszerzyć swoja wiedzę w zawodzie:

- terapeuty zajęciowego, ze specjalistyczna wiedzą w zawodzie Asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dla Zainteresowanych kształceniem w obszarze opieki dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego proponujemy kształcenie w zawodzie Opiekunki dziecięcej lub szkolenia kursowe w tym zakresie.

- szkolenie 280 godzin dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

- szkolenie 80 godzin uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

- szkolenie 160 godzin dla dziennego opiekuna,

- szkolenie 40 godzin uzupełniające dla dziennego opiekuna.

Forma kształcenia zajęcia zdalne i stacjonarne, również w miejscu Organizatora zajęć w oparciu o ustalone harmonogramy spotkań.

W programie szkoleniowym szkolenia uzupełniające w zakresie terapii uzależnień, terapii środowiskowej, treningu umiejętności społecznych, czy integracji sensorycznej.

Kształcenie w zależności od kierunku jest płatne lub nieodpłatne. Słuchacz korzysta wtedy z subwencji oświatowej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: Jarosław Gruszczyński, tel. 91 881 58 45.

Jarosław Gruszczyński

Dyrektor

Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy