Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy kadencji 2018-2024

aktualizacja: 2024-04-03 12:35:12

radni obradujacy podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Stepnicy 26 marca 2024 r. odbyła się  XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy.  Było  to wyjątkowe i uroczyste wydarzenie, na którym Burmistrz Miasta i Gminy  Andrzej Wyganowski podziękował wszystkim radnym za rzetelną i pełną zaangażowania pracę, dzięki której możliwe było zrealizowanie założonych przedsięwzięć na rzecz poprawy życia mieszkańców.  Z tej okazji wręczył radnym  pamiątkowe książki.

Natomiast bukiet  kwiatów wręczyła Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy Agnieszka Makowska,  Panu Burmistrzowi kierując podziękowania od wszystkich radnych za wzorową współpracę w kończącej się właśnie kadencji z Burmistrzem i pracownikami urzędu. 

Był to czas podziękowań, ale także pożegnań z radnymi, którzy nie zdecydowali się kandydować do Rady Miejskiej w Stepnicy w wyborach 7 kwietnia, są to:  Barbara Kierzynkowska, Anna Bochniarz -Mutkowska, Rajmund Bogacki, Ryszard Chmurowski, Joanna Marszałek, Sasza Kordzielewski.   

Ponadto warto zauważyć, że mimo uroczystego charakteru Sesji, radni rozpatrzyli i przyjęli 15 różnego rodzaju sprawozdań oraz uchwalili 15 uchwał.

Mariola Kwiryng

Sekretarz Gminy Stepnica