Kolejne środki finansowe dla Gminy Stepnica

aktualizacja: 2024-04-10 14:53:38

zdjecie zbiorowe uczestników spotkania w sprawie podpisania porozumienia o środkach finansowych w ramach SOM

W dniu 02.04.2024 r. zarząd Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Panem Olgierdem Geblewiczem na przekazanie środków finansowych około 500 mln  zł dla gmin tworzących obszar metropolitarny. Fakt ten nastąpił po długich rozmowach i negocjacjach. Nasza Gmina na chwilę obecną w ramach otrzymanych środków przystąpi do realizacji następujących projektów:

  1. Remont Przystani im. Kapitana Roberta Hilgendorfa polegający na wymianie pokładów drewnianych na tworzywo sztuczne na pomostach cumowniczych oraz rozbudowę bosmanatu o kolejne natryski i sanitariaty.
  2. Wykonanie Parku Natury Zalewu Szczecińskiego, w którym zostaną zaprezentowane wraz z opisami zwierzęta  żyjące w Zalewie Szczecińskim. Oprócz modeli zwierząt wykonane zostaną również alejki spacerowe i parkingi samochodowe.
  3. Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy wraz zamontowaniem na dachu budynku fotowoltaiki.
  4. Przy pomniku Niepodległości w Stepnicy z popiersiem Józefa Piłsudskiego zostanie wykonany tzw. Zielony Skwer. Będzie to reprezentacyjne miejsce  w Stepnicy.
  5. Przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie prowadzony projekt w ramach którego, którego będziemy realizować program pomocy seniorom i osobom niepełnosprawnym m.in. zostanie utworzona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. 

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica