Rozstrzynięcie otwartego konkursu ofert

aktualizacja: 2024-04-11 13:55:59

NGO Otwarty Konkur Ocen

Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Do pobrania: Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 kwietnia 2024 r.