Rozstrzynięcie otwartego konkursu ofert

aktualizacja: 2024-04-11 14:10:51

NGO Otwart Konkurs Ofert

Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Do pobrania: Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 kwietnia 2024 r.