W Gminie Stepnica mamy już 6 Kół Gospodyń Wiejskich!

aktualizacja: 2024-04-25 08:55:46

panie z Widzieńska podczas spotakania założycielskiego Koła gospodyń wiejskich

W niedzielne popołudnie w miejscowościach  Budzień  i Widzieńsko odbyły się  spotkania założycielskie w sprawie  Kół Gospodyń Wiejskich.

W Budzieniu punktualnie o godz 16.00 w wiacie na placu zabaw spotkało się 18 chętnych do założenia KGW, w tym kilku panów, bo przepisy stanowią iż członkami koła mogą być osoby dorosłe i nie ma tu mowy o dyskryminacji wobec płci. Podczas spotkania  jednogłośnie postanowiono o założeniu koła i wyznaczono przedstawicielki Panie Wioletę Lewandowską i Celinę Kobyłkę, które zajmą się dopełnieniem formalnej rejestracji. Na spotkaniu podjęto uchwałę   nadającą kołu nazwę Koło Gospodyń Wiejskich w Budzieniu  „Szuwarki”.

Po części formalnej rozpoczęła się dyskusja w zakresie planowanych działań. Padło kilka ciekawych propozycji poczynając od festynu połączonego z porządkowaniem placu zabaw oraz zabawy tanecznej na rozpoczęcie działalności koła, po te dalekosiężne  plany zorganizowania warsztatów  zielarskich oraz rękodzielniczych, aplikowania o środki zewnętrzne na realizację ciekawych  zajęć dla mieszkańców.

                Dwie godziny później w świetlicy wiejskiej w Widzieńsku, odbyło się spotkanie założycielskie kolejnego koła. Tu zjawiło się 17 osób zaangażowanych, które podjęły się zadania utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Widzieńsku  „Leśne Babki”.   Jeszcze w tym tygodniu młode przedstawicielki Widzieńska: Justyna Maćkiewicz i Paulina Solińska  dokonają formalnie rejestracji  koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Tu także odbyła się dyskusja na temat planowanych działań. Poza pomysłem stworzenia różanej wsi, czy zarejestrowaniem produktu lokalnego „ Widzieńskich Pierogów Drwala”, rozmowy dotyczyły także organizacji festynów dla dzieci i warsztatów rękodzielniczych, kulinarnych i rozwojowych dla kobiet.

Przypomnijmy, że w gminie  mamy już prężnie działające Koła Gospodyń Wiejski: w Stepnicy „Przystań,  w Miłowie „Miłowianki”, w Żarnowie „Żarnowianki” i  w Kopicach „Kopiczanki” .  Z taką ilością KGW możemy być spokojni  o rozwój  przedsiębiorczości kobiet w naszej gminie.