Otwarcie ulicy Kościelnej

aktualizacja: 2024-04-25 08:55:31

Symboliczne przecięcie wstęgi podczas otwarcia ulicy Kościelnej 18 kwietnia 2024 r. dokonano uroczystego otwarcia drogi przy ul. Kościelnej w Żarnowie.  Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica, Katarzyna Rogaczewska Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Aneta Dąbrowska Radna Rady Miejskiej w Stepnicy, Wanda Bobrowska Sołtys Sołectwa Żarnowo oraz Adam Rura właściciel firmy LOLMAX wykonawca robót. W uroczystości udział także  wzięli mieszkańcy Żarnowa.

Przypomnijmy że droga ta została wybudowana w ramach dofinansowania z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Koszt inwestycji wraz z nowym oświetleniem ulicznym wyniósł 504 915,00 zł, dofinansowanie 256 363,00 zł. Zakres projektu obejmował przebudowę nawierzchni drogi poprzez utwardzenie nawierzchnią z kostki betonowej i płyt ażurowych.. Wzdłuż drogi posadowiono 7-metrowe  słupy oświetleniowe z energooszczędnymi lampami LED. 

Galeria zdjęć