"Ciepłe Mieszkanie" - Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w budynkach wielorodzinnych

aktualizacja: 2024-05-15 11:45:50

nabóe wniosków W ramach Programu Ciepłe Mieszkanie można otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła lub pieca, wymiany stolarki okiennej i drzwi, instalacji CO w mieszkaniu znajdującym się w budynku wielorodzinnym. Przypomnijmy, że Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych Funduszowi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.
Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16.500 zł,

– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27.500 zł,

– najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41.000 zł.

ciepłe mieszkanie slajd1  slajd2 

Regulamin naboru wniosków 

Wniosek o dofinansowanie 

Oświadczenie współwłaściciela 

Oświadczenie współmałżonka

Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu