Place zabaw na sprzedaż

aktualizacja: 2024-05-15 12:52:47

place zabawBurmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza, iż przeznaczono do sprzedaży poniższe place zabaw.

Cena za komplet przedstawionego na zdjęciu placu zabaw (jeden plac zabaw) wynosi 1500,00 zł brutto.

Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia za konto Gminy Stepnica kwotę w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

Nabywca zobowiązany jest zdemontować i zapewnić transport elementów placu zabaw we własnym zakresie, w terminie 3 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Gminy Stepnica.

Wniosek o nabycie placu zabaw należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica w terminie do dnia 24.05.2024 r. do godziny 14.00. O możliwości zakupu decyduje kolejność wpływu wniosku do Sekretariatu.