Jakość powietrza w Gminie Stepnica

aktualizacja: 2019-03-07 08:37:25

Gmina Stepnica podpisała umowę z firmą Global Innovative Solutions z siedzibą w Katowicach na dzierżawę czujnika jakości powietrza, który dokonuje pomiarów pyłów zawieszonych PM 10 oraz PM 2,5. W chwili obecnej pomiar dokonywany jest w miejscowości Czarnocin. Kolejnymi zaplanowanymi miejscowościami są: Gąsierzyno, Stepnica, Racimierz i Łąka. Jak do tej pory wygenerowane raporty wskazują, że jakość powietrza w naszej gminie jest na poziomie dobrej i bardzo dobrej, chwilami umiarkowanej. Czujnik wydzierżawiony został na okres 6 m-cy z zamiarem dokonania pomiaru jakości powietrza w okresie zimowym (grzewczym), w którym ryzyko wystąpienia pyłów szkodliwych jest największe. Przed podpisaniem umowy dzierżawy gmina otrzymała czujnik na okres testowy, w którym dokonywany był pomiar w miejscowości Stepnica.

Poniżej link do strony, na której można sprawdzić aktualną jakość powietrza w gminie oraz wgląd do wygenerowanych dotychczas raportów jakości powietrza. 

http://panel.syngeos.pl/sensor/pm10

Raporty dobowe:

/pliki/stepnica/pliki/Syngeos-raport%2003_10_-23_10_.pdf

/pliki/stepnica/pliki/Syngeos-raport%2007_12_-17_12_.pdf

/pliki/stepnica/pliki/Syngeos-raport%2017_12_-19_12_.pdf

/pliki/stepnica/pliki/Syngeos-raport%2017_12_-27_12_.pdf

/pliki/stepnica/pliki/Syngeos-raport%2019_11_-%2007_12_.pdf

/pliki/stepnica/pliki/Syngeos-raport%2031_10_-13_11_.pdf

/pliki/stepnica/pliki/Syngeos-raport%2017_12_-27_12_(1).pdf

/pliki/stepnica/pliki/Czarnocin-raport%2001_-21_01_2019.pdf

/pliki/stepnica/pliki/G%C4%85sierzyno%20-%20raport%2024_01_-07_02_2019.pdf

/pliki/stepnica/pliki/G%C4%85sierzyno%20-%20raport%2007_02_-13_02_2019.pdf

/pliki/stepnica/pliki/G%C4%85sierzyno%20-%20raport%2013_02_-20_02_2019.pdf

/pliki/stepnica/pliki/Racimierz%20raport%2024_02_-04_03_2019.pdf