Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2019-10-10 15:33:02

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2019 r.

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach konsultacji

dodano: 2019-10-07 15:20:12

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

czytaj więcej » Informacja o wynikach konsultacji

Otwarty Konkurs Ofert

dodano: 2019-09-12 15:00:17

Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/291/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018 r. w sprawie „Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza:

-   otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej -  prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2019 r.

czytaj więcej » Otwarty Konkurs Ofert

Konsultacje - Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

dodano: 2019-09-11 11:57:59

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

czytaj więcej » Konsultacje - Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2019-04-26 08:29:48

Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

dodano: 2019-04-25 11:07:04

Działając zgodnie z art. 18a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) informuję o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej:

Prowadzenie w 2019 r. placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica.

Do pobrania: Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert z dnia 25.04.2019 r.

czytaj więcej » Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2019-04-24 14:55:30

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert