Aktualności

Otwarty Konkurs Ofert

dodano: 2019-04-03 13:00:17

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2018, poz.450 z późn. zm.) oraz  uchwały Nr XXVIII/291/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018 r. w sprawie  "Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Dokumenty do pobrania:

1. Wzór oferty

2. Wzór umowy

3. Wzór sprawozdania

4. Oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku

czytaj więcej » Otwarty Konkurs Ofert

Otwarty Konkurs Ofert

dodano: 2019-04-02 08:45:00

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/291/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018 r. w sprawie „Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza:

 

-   otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2019 r.

czytaj więcej » Otwarty Konkurs Ofert

Otwarty Konkurs Ofert

dodano: 2019-04-01 14:33:49

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2018, poz.450) oraz  uchwały Nr XXVIII/291/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018 r. w sprawie  "Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Dokumenty do pobrania:

1. Wzór oferty

2. Wzór umowy

3. Wzór sprawozdania

4. Oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku

czytaj więcej » Otwarty Konkurs Ofert

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

dodano: 2019-02-28 10:31:26

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z poźn. zm.) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Stepnicy ul. Bolesława Krzywoustego 26, 72-112 Stepnica. Zadanie: Turniej MDP.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

czytaj więcej » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

dodano: 2019-02-28 10:26:50

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z poźn. zm.) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Stepnicy ul. Bolesława Krzywoustego 26, 72-112 Stepnica. Zadanie: Gminny dzień Strażaka.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

czytaj więcej » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

dodano: 2019-02-28 10:15:01

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z poźn. zm.) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej – Lokalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Zadanie: Wakacyjny festyn-Bezpieczne wakacje

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

czytaj więcej » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2018-12-19 13:13:51

Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2019 r.

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert