Aktualności

Rozstrzynięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2023-12-28 13:05:02

NGO Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr 76/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku w Gminie Stepnica

Zarządzenie do pobrania

czytaj więcej » Rozstrzynięcie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2023-12-01 13:00:19

NGO Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza  Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2024 r.

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2023-11-30 13:32:52

NGO Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie Nr 86/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku w Gminie Stepnica

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Wyniki konsultacji - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

dodano: 2023-09-27 14:23:48

logo ngo

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Informacja o wynikach przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

czytaj więcej » Wyniki konsultacji - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Konsultacje - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

dodano: 2023-09-08 14:36:31

logo NGO

OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

czytaj więcej » Konsultacje - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2023-05-10 11:58:04

NGO Otwarty Konkur OfertZarządzenie Nr  34/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Do pobrania: Zarządzenie 34/2023

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2023-05-10 11:54:56

NGO Otwarty Konkurs OfertZarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Do pobrania: Zarządzenie nr 33/2023

 

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert