Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne przed intensywnymi opadami deszczu

dodano: 2017-07-24 13:58:29

W załączeniu zamieszczamy ostrzeżenie meteorologiczne, opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich – Wydział w Szczecinie.

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

czytaj więcej » Ostrzeżenie meteorologiczne przed intensywnymi opadami deszczu

Uwaga !

dodano: 2017-01-18 09:39:16

znak ważnej informacjiZ uwagi na panujące trudne warunki atmosferyczne informujemy, iż Gmina Stepnica korzysta z miejsc  Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Budnie, jak również w razie potrzeby zapewnia gorący posiłek po uprzednim zgłoszeniu się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy tel: 91 418 85 21 w. 31-34 oraz kom. 721 714 424 oraz numer bezpłatnej  infolinii WCZK dla telefonów stacjonarnych 800 170 010.

czytaj więcej » Uwaga !

Komunikat

dodano: 2017-01-04 14:18:08

logo ważna informacja Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie prognozy przekazanej przez analityków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  informuje o możliwości wystąpienia „cofki” na Odrze oraz wodach przymorza. 
Komunikat obowiązuje od dnia 04 stycznia 2017 r. przez kolejne 12 -36 godzin
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego monitoruje stan wody w Stepnicy i będzie Państwa zawiadamiać w przypadku ewentualnego zagrożenia. 

czytaj więcej » Komunikat

Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Zachodniopomorskiego

dodano: 2016-12-15 11:31:46

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1/2016

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 oraz poz. 1960) zarządza się, co następuje:

§ 1. Celem zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia i zdrowia, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1. Obowiązuje od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 4 stycznia 2017 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r.

czytaj więcej » Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Zachodniopomorskiego

Uwaga przerwa w dostawie wody

dodano: 2016-11-30 07:59:08

myjące się ręce pod kranem. W wyniku nocnej kolizji drogowej, został uszkodzony hydrant w okolicach piekarni w m. Stepniczka. Z tego powodu miejscowości: Stepniczka, Piaski Małe, Gąsierzyno, Świętowice, Kopice, Czarnocin pozostają bez wody bieżącej. Naprawa uszkodzania trwa, przewiduje się przywrócenie dostawy wody do godz. 12.00. 

czytaj więcej » Uwaga przerwa w dostawie wody

Uwaga ptasia grypa !!!

dodano: 2016-11-22 13:00:00

W związku z ujawnieniem w m. Modrzewie nowych kolejnych przypadków padnięcia ptaków zarażonych wirusem (HPAI) podtyp H5N8  na podstawie informacji przekazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii należy:

Wszyscy hodowcy drobiu, w szczególności posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne;

- zabezpieczyć ściółkę przed dostępem dzikich ptaków;

Ponadto, wszystkie przypadki padnięć większej ilości drobiu, podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu hodowcy powinni zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii, lekarza weterynarii wolnej praktyki lub Burmistrza, .

Jednocześnie informuję, że szczegóły dotyczące ptasiej grypy znajdują się na stronach:

 http://piw.goleniow.ibip.pl/public/get_file.php?id=264693

http://piw.goleniow.ibip.pl/public/get_file.php?id=264704

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 

Rozporządzenie Wojewody - wirus ptasiej grypy 

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica 

Andrzej Wyganowski 

czytaj więcej » Uwaga ptasia grypa !!!

komunikat

dodano: 2016-11-10 10:56:01

W związku z rozpoczynającym się okresem grzewczym informujemy, że na podstawie Rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku  w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozdział 7:

§34.1.W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania.

paleniska na paliwo  stałe – co najmniej  raz na 3 miesiące ;

paleniska na paliwo płynne i gazowe – co najmniej raz na 6 miesięcy

 

czytaj więcej » komunikat