Informację o dodatku osłonowym w roku 2024

aktualizacja: 2024-05-08 08:23:00

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że od stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. 

Przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, które weszły w życie 31 grudnia 2023 r. dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w tym przede wszystkim złożenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy stosownego wniosku o jego wypłatę.