Aktualności

Uwaga nowe druki!

dodano: 2022-01-16 20:39:42

poglądowy wniosek

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1986) wprowadzony został urzędowy formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy. Oznacza to, że od 3 stycznia 2022 r. wnioski o wydanie tych decyzji mogą być składane WYŁĄCZNIE na nowym formularzu.  Druki zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Nowe drugi dostępne są na naszej stronie www.stepnica.pl w zakładce- e-boi obsługa interesanta, karty usług.

Link do druku https://eboi.stepnica.pl/karty-uslug/pokaz/15/wniosek-o-ustalenie-warunkow-zabudowy  

czytaj więcej » Uwaga nowe druki!

Zachęcamy do udziału w III edycji konkursu na rymowankę

dodano: 2022-01-14 11:18:07

plakat konkursu bzpiecznie na wsi mamy bo ryzyko upadków znamy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie ogłosił III edycję konkursu dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym  pod hasłem "Bezpiecznie na wsi mamy bo ryzyko upadków znamy" . Zachęcamy do udziału w konkursie poniżej regulamin konkursu.

Regulamin konkursu

czytaj więcej » Zachęcamy do udziału w III edycji konkursu na rymowankę

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dodano: 2022-01-12 13:00:24

zmiana stawek za odpady

Informuję mieszkańców Gminy Stepnica, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXII/267/21 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od dnia 01.01.2022 r. ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczna stawka za mieszkańca wynosi 30 zł.

Zwolnienie w wysokości 10% opłaty przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 60 zł miesięcznie od mieszkańca.

 Nie ma obowiązku składania nowej deklaracji. Deklaracje złożone dotychczas nadal obowiązują.

 Płatności za miesiąc styczeń w/g nowej stawki należy dokonać do 15 lutego 2022 r.

 

czytaj więcej » Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodatek osłonowy

dodano: 2022-01-05 11:14:53

dodatek plakat

Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) od dnia 4 stycznia 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy można składać wnioski o nowe świadczenie tzw. dodatek osłonowy.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

1. 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

2. 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód ustalany będzie na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.

czytaj więcej » Dodatek osłonowy

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do CEEB

dodano: 2022-01-05 10:32:22

Centralna ewidencja emisyjności budynków zdjecie poglądowe

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie. Ulotka CEEB

czytaj więcej » Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do CEEB

Oferta pracy

dodano: 2022-01-05 10:03:59

logo oferta pracyPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Przybiernowie poszukuje do pracy na stanowiska: 

  • dyrektora 
  • nauczyciela
  • pomocy nauczyciela
  • pracownika gospodarczego

Oferty pracy poniżej do pobrania po kliknięciu na odpowiedni linki:

oferta dyrektor      oferta nauczyciel      oferta pomoc nauczyciela    oferta pracownik gospodarczy

 

czytaj więcej » Oferta pracy