Aktualności

Pomóżmy Kacperkowi

dodano: 2021-04-13 14:24:15

Plakat z potrzebujacym Kacperkiem Kacperek Gorzelańczyk to mały mieszkaniec miejscowości Mosty.  Chłopiec ma 14 miesięcy. Pierwsze problemy z jego zdrowiem, a nawet życiem były już przy porodzie, ponieważ urodził się martwy i musiał być reanimowany. Więc sam start życia miał ciężki, a jednak wygrał pierwszą walkę w swoim życiu.   Chłopczyk później rozwijał się na pozór normalnie, aż do momentu, jak skończył roczek. Wtedy też rodzice chłopca usłyszeli tę straszną informację, że Kacperek może chorować na SMA – rdzeniowy zanik mięśni, czyli chorobę, która niszczy mięśnie dziecka, odbiera sprawność, siły, oddech… Po testach i wynikach, na które rodzice czekali 4 tygodnie, usłyszeli diagnozę i potwierdzenie tego, na co chory jest ich synek. Wówczas zaczęła się jego kolejna walka - walka z czasem, ponieważ Kacperkowi pomóc może jedynie terapia genowa, która wymaga podania leku nierefundowanego w naszym kraju – Zolgensma. Lek ten można podać do momentu, zanim chłopiec dojdzie do wagi 13,5 kg, ponieważ im będzie starszy i większy, tym bardziej będzie to dla niego ryzykowne. Tak więc goni nas czas. Kwota, którą trzeba uzbierać to prawie 9,5 miliona złotych. Jest to niewyobrażalnie wielka kwota, której sami rodzice, ich rodzina, znajomi, mieszkańcy Gminy Goleniów nie są w stanie uzbierać. Musimy wyjść poza gminę, powiat, województwo, aby cały kraj dowiedział się o Kacperku, bo wtedy rosną szanse na to, że się uda.

Pieniądze można wpłacić bezpośrednio na zbiórkę, klikając w link ↓

https://www.siepomaga.pl/kacper-sma

 

czytaj więcej » Pomóżmy Kacperkowi

PRZYPOMINAMY! - konieczna korekta deklaracji o wysokości opłaty za odpady !

dodano: 2021-04-12 11:49:44

korekta deklaracji o wysokości opłaty za odpady

Stan zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS - CoV -2 spowodował, iż znaczna ilość osób z naszej Gminy w tym czasie powróciła do swoich domów m. in. osoby pracujące poza granicami kraju oraz dzieci przebywające w czasie roku szkolnego poza miejscem zamieszkania ( internaty, akademiki ). Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  W związku z powyższym należy dokonać korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniając liczbę osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym. Deklaracje można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, zakładka ochrona środowiska i przesłać na adres mailowy: sekretariat@stepnica.pl, przesłać za pomocą e-puapu lub wypełnić deklarację  w sposób tradycyjny i wrzucić do urny – druki deklaracji dostępne są  na stojaku przed wejściem do tut. urzędu.

czytaj więcej » PRZYPOMINAMY! - konieczna korekta deklaracji o wysokości opłaty za odpady !

Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl

dodano: 2021-04-12 00:00:00

baner z akcji umów wizytę w Urzedzie skarbowym

  • Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić on-line, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy.
  • Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę.
  • Obie usługi dostępne są na podatki.gov.pl. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której miliony podatników składają swoje roczne zeznanie podatkowe. Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić bez wychodzenia z domu on-line, m.in. poprzez uruchomiony od lutego 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl

czytaj więcej » Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl

Narodowy Spis Powszechny - Loteria promocyjna dla samospisujących

dodano: 2021-04-09 21:52:21

baner narodowego spisu powszechnego

Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu   wydłużono czas  realizacji NSP 2021 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Główną metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. Samospis internetowy  trwa od 1 kwietnia do 30 września br. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub infolinię do 3 maja, dopiero od 4 maja br. sukcesywnie będą  kontaktować się rachmistrze, aby zrealizować spis w formie wywiadu telefonicznego.

Wraz z rozpoczęciem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań  startuje Loteria promocyjna Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Szczegółowe informacje o loterii są dostępne na stronie internetowej: https://loteria.spis.gov.pl. Do udziału w loterii uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne, które spiszą się za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://spis.gov.pl oraz zarejestrują się na stronie loterii.

czytaj więcej » Narodowy Spis Powszechny - Loteria promocyjna dla samospisujących

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza III edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2021.

dodano: 2021-04-08 14:08:55

piękna zachodniopomorska wieś plakat Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:
dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;
działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;
działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi;
atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:
 stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia w tym służących lokalnej społeczności.
ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego .
funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych.
ład przestrzenny na terenach prywatnych
aktywizację mieszkańców i ocena zaangażowania lokalnej społeczności
Istotne są również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia 22 marca 2021 roku do dnia 9 maja 2021 roku. Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego 

czytaj więcej » Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza III edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2021.

Przypominamy o Programie Społecznik

dodano: 2021-04-08 08:06:36

Program Społecznik Przypominamy wszystkim organizacją pozarządowym i grupom nieformalnym, że od 1 kwietnia do 22 kwietnia br. trwa drugi nabór wniosków w Programie Społecznik na lata 2019-2021. 

Nabór obejmuje dwa filary:

I – Mikrodotacje – projekty lokalne (dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł);

II – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie – projekty o zasięgu powiatowym i wojewódzkim (dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł,

Szczegóły naboru 

czytaj więcej » Przypominamy o Programie Społecznik

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

dodano: 2021-04-01 10:54:09

plakat NSP 2021 treść z plakatu w treści aktualności  Dziś, 1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Taki spis odbywa się,  co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Udział w spisie ludności jest obowiązkowy.

Spisem objęci są:
- mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
- stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS www.spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź Urząd Gminy w Przybiernowie. Na czas trwania spisu w Urzędzie przygotowane zostanie specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis. Aby dokonać samospisu w Urzędzie trzeba umówić się w godzinach pracy Urzędu  pod numerem 91 418 85 21 lub 509 567 353.  

Nie możesz wykonać samospisu internetowego?
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99.
Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie  lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych

 

czytaj więcej » Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.