Aktualności

KOMUNIKAT STRAŻY POŻARNEJ

dodano: 2017-12-14 11:30:40

KOMUNIKAT STRAŻY POŻARNEJ

W związku z powtarzającymi się w naszej Gminie pożarami przewodów kominowych, informujemy że istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu kominiarskiego będącego w dyspozycji OSP Stepnica, OSP Żarnowo, OSP Czarnocin w celu wykonania we własnym zakresie prac konserwatorskich przewodów kominowych. W ten sposób zminimalizujemy zagrożenie pożarowe.

Wykonanie prac konserwacyjnych we własnym zakresie nie zwalnia użytkownika z obowiązku kontroli przewodów kominowych przez kominiarza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozdział 7:

§34.1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania.

- paleniska na paliwo stałe – co najmniej raz na 3 miesiące ;

- paleniska na paliwo płynne i gazowe – co najmniej raz na 6 miesięcy

Krzysztof Wasiluk

Komendant Gminny OSP

czytaj więcej » KOMUNIKAT STRAŻY POŻARNEJ

Podpisanie umowy na przebudowę drogi - ul. Dębowej w Stepnicy

dodano: 2017-12-14 10:16:10

W dniu 13.12.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski podpisał z Województwem Zachodniopomorskim kolejną w tym roku umowę na dofinansowanie przebudowy drogi – ul. Dębowej w Stepnicy. Wysokość dofinansowania wynosi 150 056,00 zł. tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Głównym celem tej operacji jest poprawna jakość życia mieszkańców Stepnicy poprzez zaspokajanie potrzeb w zakresie komunikacji drogowej i ułatwienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej. Obecna gruntowa nawierzchnia drogi zostanie zamieniona na nawierzchnię betonową. Inwestycję planuje się wykonać w pierwszym półroczu 2018 r.

czytaj więcej » Podpisanie umowy na przebudowę drogi - ul. Dębowej w Stepnicy

Nielegalny zrzut ścieków w miejscowości Widzieńsko

dodano: 2017-12-14 09:15:33

Nielegalny zrzut ścieków w miejscowości Widzieńsko. Link prowadzi do powiększonej wersji.W dniu 13.12.2017 r. Komendant Straży Miejskiej w Stepnicy wykonując czynności służbowe na terenie miejscowości Widzieńsko ujawnił fakt odprowadzania ścieków bytowych z posesji do rowu przyległego do rzeki Gowienicy. Ścieki były odprowadzane zamontowaną rurą spustową z łazienki, wc bezpośrednio do rowu. W sprawie tej wszczęto odpowiednie postępowanie administracyjne, a właściciel posesji został ukarany mandatem karnym w wysokości 1 000,00 zł.

czytaj więcej » Nielegalny zrzut ścieków w miejscowości Widzieńsko

Relacja z wielkiego turnieju młodych piłkarzy

dodano: 2017-12-14 08:35:41

Relacja z wielkiego turnieju młodych piłkarzy. Link prowadzi do powiększonej wersji.

W minioną sobotę Stepnica gościła młodych piłkarzy Pogoń Szczecin Football Schools. Już od godziny 9:00 na hali widowiskowo-sportowej, na Orliku i w małej sali gimnastycznej rozpoczęły się zmagania piłkarskie 230 zawodniczek i zawodników, którzy przez ponad 7 godzin rozgrywali turnieje piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica. Rozgrywki toczyły się w 3 kategoriach wiekowych: 4-6 lat (Figielki), 7-9 lat (Żaki) i 10-12 lat (Młodzicy). Było to prawdziwe święto piłkarskie, w którym uczestniczyły dzieci trenujące w Pogoni Szczecin Football Schools z Lipian, Przecławia, Szczecina, Pyrzyc, Kołbaskowa, Kamienia Pomorskiego, Gościna, Stepnicy. Dzieci prezentowały wysoki poziom piłkarski, można było podziwiać ciekawe mecze i wiele efektownie zdobytych bramek. W grupie Figielków zwyciężyła drużyna Pogoń Szczecin Football Schools ze Szczecina, w grupie Żaków Pogoń Szczecin Football Schools z Przecławia, w najstarszej grupie Młodzików zdecydowanie zwyciężyła drużyna Pogoń Szczecin Football Schools ze Stepnicy. Nagrodą Fair-play została wyróżniona nasza stepniczanka Julia Dębowska. Puchary na ten wielki turniej ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica. Wielką niespodzianką podczas turnieju była wizyta piłkarzy Pogoni Szczecin. Były zdjęcia i autografy, animacje dla dzieci, słodkości i uśmiech na buziach dzieci.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie turnieju.

Małgorzata Kania trenerka Pogoń Szczecin Football Schools Zalew Stepnica

czytaj więcej » Relacja z wielkiego turnieju młodych piłkarzy

Zerwana linia światłowodu na ul. B. Krzywoustego

dodano: 2017-12-14 07:56:13

Zerwana linia światłowodu na ul. B. Krzywoustego. Link prowadzi do powiększonej wersji.W dniu 09.12.2017 r. o godz. 9:49 Komendant Straży Miejskiej w Stepnicy został powiadomiony, że kierujący samochodem ciężarowym załadowanym balotami słomy lub siana zaczepił ładunkiem napowietrzną linię światłowodu zawieszoną nad jezdnią na ul. B. Krzywoustego powodując jej zerwanie. Zerwana linia nie stanowiła zagrożenia dla pieszych. Na podstawie analizy materiałów z monitoringu Komendant Straży Miejskiej ustalił sprawcę tego zdarzenia. Materiały w tej sprawie również zostały przekazane Kierownikowi Posterunku Policji w Stepnicy.

czytaj więcej » Zerwana linia światłowodu na ul. B. Krzywoustego

Kradzież żeliwnych pokryw i włazu studzienek kanalizacyjnych w Stepnicy

dodano: 2017-12-13 15:29:53

W dniu 06.12.2017 r. została ujawniona kradzież trzech pokryw żeliwnych oraz jednego kompletu włazu studzienki kanalizacyjnej (dwie pokrywy żeliwne oraz kompletny właz z ul. Dębowej i jedna pokrywa z jezdni z ul. Łąkowej w Stepnicy). Kradzieży dokonał mieszkaniec Rurzycy, który sprzedał powyższe rzeczy w skupie złomu w Goleniowie. Bezmyślne działanie sprawcy mogło skutkować wypadkiem lub innym zdarzeniem narażającym życie i zdrowie. Dzięki skutecznym działaniom Komendant Straży Miejskiej w dniu 08.12.2017 r. odnalazł w skupie złomu rzeczy pochodzące z kradzieży w Stepnicy. Zgromadzona w tej sprawie dokumentacja procesowa została przekazana do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie w celu wszczęcia dochodzenia.

czytaj więcej » Kradzież żeliwnych pokryw i włazu studzienek kanalizacyjnych w Stepnicy

Konkurs recytatorski 2017

dodano: 2017-12-11 15:15:00

Konkurs recytatorski w Gminazjum.

Gimnazjaliści recytują „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

„Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju …” . Ten i inne fragmenty pochodzące z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza recytowali gimnazjaliści w poniedziałkowe przedpołudnie 11 grudnia br. przed wymagającą, choć trochę młodszą publicznością złożoną z uczniów klas czwartych. Szacowne jury, pani Małgorzata Gałan – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i pani Anna Bochniarz – Mutkowska – nauczyciel-bibliotekarz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy, oceniało interpretację tekstu, dykcję i artykulację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

czytaj więcej » Konkurs recytatorski 2017