Aktualności

Akcja szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

dodano: 2018-07-10 13:12:51

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przypomina właścicielom psów o obowiązkowych szczepieniach przeciw wściekliźnie. Na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2017 poz. 1855 z poźn.zm.) szczepieniu obowiązkowemu podlegają wszystkie psy, które ukończyły trzeci miesiąc życia.

W związku z powyższym informuję, że w dniu 14 lipca 2018 r. /sobota/ przeprowadzona zostanie akcja szczepienia psów dla Stepnicy przeciwko wściekliźnie.

Szczepienia wykonywane będą przy ul. Sportowej 1 w Stepnicy od godz. 15:00 do 16:30

Koszt szczepienia - 25 zł

mgr Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Akcja szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

Komunikat

dodano: 2018-07-09 12:32:07

K O M U N I K A T

W związku długotrwałym brakiem opadów deszczu i dużym zagrożeniem pożarowym w nawiązaniu do ostatnich zdarzeń pożarowych związanych z pożarami balotów siana informuję o zasadach składowania produktów roślinnych:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

Rozdział 10

§ 42.1 Strefa pożarowa sterty, stogu, brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.

2. Przy ustawianiu stert ,stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1) od budynków wykonanych z materiałów:

a) palnych – 30 m;

b) niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnych – 20 m;

2) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;

3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;

4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;

5) od lasów i terenów zalesionych - 100 m;

6) między stertami , stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymywać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

§43.Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

mgr Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Komunikat

Radiowa Szkoła pod Żaglami zapraszamy do wysłuchania audycji

dodano: 2018-07-07 21:27:02

żaglówki na regatach 2017. link prowadzi do powikszonej wersji zdjęciaW niedzielę 8 lipca po godz. 21.00 w Radio Szczecin zapraszamy do wysłuchania audycji Radiowej Szkoły pod Żaglami. Gospodyni programu Katarzyna Wolnik-Sayna do rozmowy o Regatach Stepnica zaprosiła zaangażowanego w organizację regat Sławka Turniaka.

czytaj więcej » Radiowa Szkoła pod Żaglami zapraszamy do wysłuchania audycji

Znaleziono psa 05.07.2018 r.

dodano: 2018-07-06 09:44:51

zdjęcie znalezionego psaW dniu wczorajszym tj. 05.07.2018 r. w godzinach popołudniowych do straży miejskiej w Stepnicy został przywieziony pies znaleziony między Stepniczką, a Miłowem. Zwierzę umaszczenia rudo- białego, w wieku ok. 2-3 lat, bardzo przyjazne człowiekowi. Ma na sobie obrożę z charakterystyczną zawieszką (dzwoneczek). Prosimy o pomoc w odnalezieniu właściciela psa. Wszystkie osoby znające miejsce pochodzenia zwierzęcia lub jego właściciela proszone sa o pilny kontakt z pracownikiem tut. urzędu pod nr tel. 91 4188 521 w. 25, 502 046 647 lub z komendantem straży miejskiej pod nr tel. 510 253 280.

czytaj więcej » Znaleziono psa 05.07.2018 r.