Aktualności

Ciepłe Mieszkanie - nabór trwa

dodano: 2024-07-09 09:18:43

ciepłe mieszkanie Przypominamy, że w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie można otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła lub pieca, wymiany stolarki okiennej i drzwi, instalacji CO w mieszkaniu znajdującym się w budynku wielorodzinnym. Program realizowany w formie dotacji skierowany do gmin, które w ramach Programu po uzyskaniu dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielają dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

regulamin i niezbędne dokumenty 

czytaj więcej » Ciepłe Mieszkanie - nabór trwa

Granty PGR - przypominamy o terminie złożenia sprawozdania do 31.07.2024 r.

dodano: 2024-07-05 11:26:22

granty sprawozdanie Przypominamy wszystkim grantobiorcom, którzy otrzymali komputery w ramach Grantów PGR o terminowym złożeniu sprawozdania zgodnie z procedurą monitorowania efektów projektu.

 1. Celem procedury monitoringowej jest sprawdzenie czy osiągnięte zostały wszystkie założone cele projektu i utrzymane wskaźniki projektu.
 2. Utrzymanie efektów projektu ma być monitorowane poprzez składanie przez Obdarowanego (bądź Rodzica/Opiekuna/Kuratora za Obdarowanego jeśli dotyczy ucznia, który nie ukończył 18 roku życia) sprawozdań z zachowania trwałości.
 3. Obowiązkiem Obdarowanego (bądź Rodzica/Opiekuna/Kuratora za Obdarowanego jeśli dotyczy ucznia, który nie ukończył 18 roku życia) jest składanie sprawozdań półrocznych w terminie:
 • do 31.01.2023 r. za II półrocze 2022 r.
 • do 31.07.2023 r. za I półrocze 2023 r.
 • do 31.01.2024 r. za II półrocze 2023 r.
 • do 31.07.2024 r. za I półrocze 2024 r.
 • do 31.01.2025 r. za II półrocze 2024 r.

     Wzór sprawozdania z trwałości stanowi załącznik do umowy darowizny, można go również pobrać pod tym linkiem 

Sprawozdania należy składać:

-  listownie w formie pisemnej przesyłając na adres siedziby Urzędu Miasta i Gminy Stepnica ul T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica  

lub

- elektronicznie w formie podpisanego i zeskanowanego dokumenty PDF na adres e-mail sekretariat@stepnica.pl

lub

- elektronicznie poprzez ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.   ESP ePUAP/3q8u1mx0rk/SkrytkaESP

czytaj więcej » Granty PGR - przypominamy o terminie złożenia sprawozdania do 31.07.2024 r.

Zastrzeżenie numeru PESEL w ramach usługi Mobilny Urzędnik

dodano: 2024-07-05 09:37:16

zdjecie pogladowe dówd osobisy przykryty ręką Od kilku miesięcy każda pełnoletnia osoba może bezpłatnie zastrzec swój numer PESEL  w aplikacji i serwisie mObywatel oraz w urzędzie. A co jeśli mamy problem z aplikacją, internetem albo z powodu niepełnosprawności, wieku lub choroby nie możemy udać się do urzędu ? W Naszym Urzędzie  działa usługa Mobilnego Urzędnika i to pracownik przyjedzie do nas, aby dokonać niezbędnych formalności. Niedawno poszerzyliśmy zakres usług świadczonych w ramach istniejącego od 2 lat Mobilnego Urzędnika i zastrzeżenie numeru pesel wchodzi w ten zakres.

Jeśli więc jesteś mieszkańcem gminy, który z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub wieku doświadcza problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym   samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy to możesz skorzystać z tej usługi.

Należy tylko zgłosić się w wybrany sposób do Sekretariatu :

 • telefonicznie – 91 418 85 21;
 • wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres:  sekretariat@stepnica.pl ;
 • poprzez kontakt osobisty (np. opiekun osoby, która chce skorzystać z pomocy, sąsiad, członek rodziny);

czytaj więcej » Zastrzeżenie numeru PESEL w ramach usługi Mobilny Urzędnik

XIII Regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

dodano: 2024-07-04 07:36:33

Licencja na regaty Stepnica 2024 Otrzymaliśmy licencję na organizację XIII Regat Stepnica i mamy już trochę zgłoszeń. Przypominamy, że  zgłoszenia przyjmowane są tylko do piątku 12 lipca do godz. 20:00. Regaty są elementem  Dni Stepnicy, które zaczynają się już w piątek, zachęcamy więc do wcześniejszego zgłaszania i uczestnictwa w Naszej Gminnej Imprezie. Poniżej program Dni Stepnicy oraz dokumenty  regatowe.

Jeśli chcecie przeżyć wspaniałą żeglarską przygodę to stepnickie regaty są dobrym wyborem.  Do zdobycia Puchary  Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica oraz Puchar Przechodni im. Kapitana Roberta Hilgendorfa.

Zawiadomienie

Zgłoszenie do regat

Instrukcja żeglugi

plakat Dni Stepnicy

Mariola Kwiryng

Sekretarz Gminy Stepnica

 

czytaj więcej » XIII Regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

Ograniczenia w pracy Urzędu Stanu Cywilnego

dodano: 2024-06-28 12:59:51

urząd stanu cywilnego zdjecie pogladowe tablicy Uprzejmie informujemy, że w okresie od 8 do 26 lipca 2024 r.

Urząd  Stanu Cywilnego w Stepnicy będzie czynny:

poniedziałek, wtorek piątek        w godz. od 07.30 do 12.00

                              środa, czwartek                            w godz. od 12.00 do 15.30

Za utrudnienia przepraszamy!

Agnieszka Cyniak

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

czytaj więcej » Ograniczenia w pracy Urzędu Stanu Cywilnego

Jednogłośne absolutorium oraz wotum zaufania dla Burmistrza

dodano: 2024-06-28 10:51:43

Pani Przewpdnicząca Rady Miejskiej podczas wreczenia kwiatów Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica W czwartek 27 czerwca 2024 roku odbyła się II Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy podczas której,  jednogłośnie  udzielono  Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica Andrzejowi Wyganowskiemu  wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Udzielenie wotum i absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Miejskiej nad działalnością Burmistrza oraz element docenienia jego pracy. Podstawą do dokonania powyższej oceny przez radnych był przedstawiony przez burmistrza „Raport o stanie gminy za 2023 rok” oraz sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2023 r., które uzyskało również pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Kwiaty oraz gratulacje  wręczyła w imieniu radnych Pani Agnieszka Makowska Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz w imieniu sołtysów Pani Grażyna Kaniak. Bukiet kwiatów od radnych powędrował także na ręce Pani Skarbnik dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stepnica  za budującą współpracę i okazaną pomoc we wszystkich sprawach.

Pan Burmistrz w swoim przemówieniu podziękował za zaufanie jakim go obdarzyli radni udzielając mu absolutorium. Podziękował  wszystkim pracownikom urzędu   za ogrom pracy  jaki wkładają każdego dnia w sprawne funkcjonowanie . Burmistrz wyartykułował,  że to początek  kadencji i jeszcze  bardzo dużo pracy  przed nami  na rzez Naszej Gminy.  Jednocześnie zaznaczył, że jest otwarty na sugestie, na wnioski i pomysły radnych.

czytaj więcej » Jednogłośne absolutorium oraz wotum zaufania dla Burmistrza