Aktualności

Konieczna korekta deklaracji o wysokości opłaty za odpady !

dodano: 2020-04-28 10:49:01

deklaracja z długopisem. Stan zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS - CoV -2 spowodował, iż znaczna ilość osób z naszej Gminy w tym czasie powróciła do swoich domów min. osoby pracujące poza granicami kraju oraz dzieci przebywające w czasie roku szkolnego poza miejscem zamieszkania ( internaty, akademiki ). Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  W związku z powyższym należy dokonać korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniając liczbę osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym. Deklaracje można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, zakładka ochrona środowiska i przesłać na adres mailowy: sekretariat@stepnica.pllub wypełnić deklarację w sposób tradycyjny – druki deklaracji dostępne są  na stoliku przed wejściem do tut. urzędu  i wrzucić  do wystawionej urny.

czytaj więcej » Konieczna korekta deklaracji o wysokości opłaty za odpady !

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy

dodano: 2020-04-26 18:58:23

urząd podczas remontu Gmina Stepnica w 2018 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Umowę o dofinansowanie projektu Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski podpisał w dniu 31.01.2020 r. Zakres projektu obejmuje m.in.
  1. wykonanie ocieplenia ścian elewacyjnych styropianem wraz z wyprawą i zachowaniem elementów ozdobnych ściany frontowej,
  2. remont drzwi frontowych,
  3. montaż okien PCV,
  4. docieplenie dachu styropapą,
  5. wymiana (kotła gazowego) i montaż dwóch kotłów gazowych wraz z osprzętem i podłączenie do instalacji grzewczej,

czytaj więcej » Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy

PSZOK od 25 kwietnia czynny

dodano: 2020-04-24 20:05:10

śmietnik na pszokuOd 25 kwietnia zostanie ponownie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Stepnicy. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii.

Prosimy zapoznać się z poniższymi wytycznymi dla mieszkańców korzystających z PSZOK w okresie epidemii.

 

czytaj więcej » PSZOK od 25 kwietnia czynny

Konkurs plastyczny "Rodzina razem"

dodano: 2020-04-23 11:06:00

kredki

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Marszałka Województwa pt: Rodzina Razem. Konkurs jest skierowany zarówno do rodzin, jak i do wszystkich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, bez ograniczeń wiekowych.

Celem konkursu jest propagowanie wartości rodziny, zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców, promowanie wartości wieku dojrzałego, odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych. Konkurs jest odpowiedzią na aktualną sytuacje rodzin związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniu koronowirusem, gdzie przerwa w pracy w placówkach oświatowych oraz spowodowane tymi okolicznościami wspólne spędzanie czasu rodziców z dziećmi jest przyjazną okolicznością dla zorganizowania wnioskowanego konkursu, i jednocześnie pomysłem na wspólne spędzanie czasu w rodzinie.  

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice lub filmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas z rodzinną zgodnie z tytułem konkursu „Rodzina razem".

czytaj więcej » Konkurs plastyczny "Rodzina razem"

Wiem, jak w trudnej sytuacji są nasi przedsiębiorcy

dodano: 2020-04-22 13:42:12

Stały kontakt z miejscowymi przedsiębiorcami, prowadzącymi przede wszystkim zakłady usługowe na terenie gminy Stepnica, pozwala mi określić jak w trudnej sytuacji finansowej się znajdują. Wiem, że potrzebują większego wsparcia. W celu pomocy miejscowym przedsiębiorcom zwróciłem się z wnioskiem do Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w celu rozpatrzenia w trybie pilnym dwóch uchwał, które pozwolą mi na zastosowanie odpowiednich ulg i zwolnień finansowych. Sesja została zwołana na dzień 24 kwietnia i odbędzie się w trybie zdalnym, o godzinie 12.00

Jedna uchwała dotyczy zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Druga uchwała wprowadzi zmiany dot. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stepnica i jej jednostkom podległym. Tą uchwałą wprowadzimy różne ulgi, które będą mogły być udzielone przedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową lub usługową, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wszystkie wnioski, które wpłyną do naszego urzędu będą rozpatrywane w trybie indywidualnym.

Oczywiście wprowadzenie przedmiotowych ulg będzie miało wpływ na dochody budżetowe gminy, ale jesteśmy na to przygotowani. Zakładamy, że razem z mniejszymi wpływami z podatku PIT i CIT może to być kwota około 600.000 zł. Moim i radnych priorytetem jest utrzymanie firm i pracujących w nich pracowników. Dlatego też naszym zadaniem jest również utrzymanie na niezmienionym poziomie gminnej aktywności inwestycyjnej w celu umożliwienia  miejscowym firmom startowania w gminnych przetargach.

Ponadto nasza gmina w ramach pomocy rozdała za darmo swoim mieszkańcom ponad 2000 maseczek wielokrotnego użytku oraz 38 komputerów do zdalnej nauki prowadzonej przez szkoły.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Wiem, jak w trudnej sytuacji są nasi przedsiębiorcy

Dzień Ziemi 2020 w czasach epidemii? a jednak możemy pomóc Naszej planecie

dodano: 2020-04-22 09:30:37

rysunek planety ziemi  Dzień Ziemi zazwyczaj obchodzony jest zupełnie inaczej niż w tym roku i wiążę się z grupowym sprzątaniem lasów czy terenów zielonych. Dzieci w szkołach od najmłodszych lat podczas zajęć uczą się, że trzeba dbać o wspólne dobro, jakim jest nasza planeta. Tym razem zbieranie śmieci w dużych zespołach nie odbędzie się z powodu epidemii koronawirusa. Jak zatem możemy pomóc naszej planecie w 2020 roku? Zacznijmy od siebie  i od naszej małej ojczyzny.  

1. Segregacja śmieci – wyrzucaj odpowiedzialnie

Pamiętajmy o codziennej segregacji. Wyrzucając śmieci do poszczególnych kategorii, umożliwiamy ponowne wykorzystanie niektórych surowców lub ułatwiamy ich składowanie, ponadto segregując śmieci  wpływamy na stan ekonomiczny  naszej rodziny płacąc mniej za odpady.

czytaj więcej » Dzień Ziemi 2020 w czasach epidemii? a jednak możemy pomóc Naszej planecie

Akcja Maseczki

dodano: 2020-04-16 09:30:35

panie przy szyciu maseczek, link prowadzi do powiększonej wersji zdjęciaPandemia koronawirusa zdezorganizowała pracę i aktywności całej naszej społeczności. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Stepnica pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy wraz z ochotnikami od 21 marca br. rozpoczęli szycie maseczek ochronnych. Pierwsze partie trafiły do instytucji medycznych nie tylko w Stepnicy. Maseczki dostarczono także pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Stepnica, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz dla stepnickich policjantów. Jednak w związku z coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców  naszej gminy rozpoczęto wydawanie  maseczek poprzez przekazywanie w sklepach   przy okazji zakupów. Szycie mogło się odbywać  dzięki ofiarności  mieszkańców, którzy zaczęli wpłacać datki na ten cel na konto goku. Zakupiono ponad 60 mb tkanin,  1200 metrów gumy oraz nici.  Ogromną niespodziankę zrobili przedstawiciele Fundacji Talent Promocja Sport dostarczając kolejne 50 m kolorowych tkanin. 

Ze względu na wprowadzony od 16 kwietnia obowiązek zasłaniania twarzy i ogromne zapotrzebowanie mieszkańców Gmina Stepnica zakupiła kolejne partie tkaniny, nici i gumek. Maseczki szyte są codziennie w Domu Kultury w Racimierzu oraz  Goku i kilku sztabach maseczkowych w domach prywatnych. Codziennie w godz. 10:00 - 14:00 możliwy jest odbiór maseczek w oknie sali plastycznej GOKu. Została także stworzona specjalna oferta dla seniorów. Wystarczy, że zadzwonią pod numer tel. 533 979 917, a maseczki zostaną dostarczone przez pracowników Gok w godzinach popołudniowych. Akcja Gminnego Ośrodka Kultury promowana jest hasłem #zamaskowanisąznami.

Gmina oprócz wspierania akcji szycia maseczek zakupiła jeszcze 1800 szt. maseczek wielokrotnego użytku, które w większości rozdystrybuowane zostaną wśród mieszkańców gminy  powyżej  55 roku życia. W mniejszych miejscowościach maseczki  pomogą dostarczyć  sołtysi. 

czytaj więcej » Akcja Maseczki