Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji masztu w ramach projektu "Pod Biało - Czerwoną"

dodano: 2022-06-14 12:43:02

logo pod biało czerwoną

W 2020 roku gmina Stepnica  dołączyła do projektu „Pod biało-czerwoną”. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla wszystkich gmin w Polsce, których mieszkańcy dołączą do projektu. Mieszkańcy gminy Stepnica aktywnie włączyli się w głosowanie, dzięki czemu nasza gmina znalazła się na 2 miejscu w powiecie goleniowskim!

Tym razem prosimy Państwa  o włączenie się w proces wyboru lokalizacji montażu masztu flagowego. Proponowane lokalizacje to: Plac przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy lub Przystań im. Kapitana Roberta Hilgendrofa w Stepnicy.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety konsultacyjnej.

Głosować można od 14 czerwca do 5 lipca 2022 r.

ANKIETA dostępna pod linkiem:  https://forms.gle/H5fXHoBGGZwvJkUh7

 

czytaj więcej » Konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji masztu w ramach projektu "Pod Biało - Czerwoną"

XI Regaty Stepnica

dodano: 2022-06-08 21:27:58

XI Regaty Stepnica plakat

W sobotę  9 lipca  2022 r. odbędą się  XI Regaty Stepnica, na które serdecznie wszystkich zapraszamy.  Regaty  to żeglarski akcent  Dni Stepnicy, których program będziemy niedługo prezentować, a dziś zapraszamy już na sporą porcję  wrażeń i wspaniałą żeglarską atmosferę. 

Do zdobycia  Puchary  Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica oraz   Puchar Przechodni im. Kapitana Roberta Hilgendorfa w tym roku w grupie OPEN II. Poniżej dokumentacja regatowa. Czekamy na  zgłoszenia.

Zgłoszenie

Zawiadomienie

Instrukcja

 

czytaj więcej » XI Regaty Stepnica

Pomóż zdecydować jaki ma być Szczeciński Obszar Metropolitalny (SOM). Wypełnij ankietę dotyczącą potrzeb rozwojowych tego obszaru.

dodano: 2022-06-06 14:31:42

SOM  Ankieta W ramach prac przygotowawczych nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego SOM, prowadzone jest badanie lokalnej opinii społecznej w zakresie kluczowych problemów i potrzeb rozwojowych naszego obszaru. Pomoże ono nakreślić kierunki rozwoju zarówno Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako całości, jak i naszej gminy w perspektywie kolejnych kilku lat.

W badaniu ankietowym można wziąć udział klikając w poniższy link, który jest przekierowaniem do ankiety. Do udziału w badaniu wystarczy urządzenie z dostępem do internetu, a wypełnienie ankiety może zająć około 10 minut. Ankieta dostępna będzie do wypełnienia do 31 lipca 2022 roku (godz. 23:59).

https://www.survio.com/survey/d/F9H/SOM-ankieta

Zachęcamy do udziału w ankiecie wszystkich mieszkańców Gminy Stepnica  abyśmy wspólnie zadecydowali o swojej przyszłości.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0293/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.

czytaj więcej » Pomóż zdecydować jaki ma być Szczeciński Obszar Metropolitalny (SOM). Wypełnij ankietę dotyczącą potrzeb rozwojowych tego obszaru.

Złożyłeś deklarację ? Nie ? Pośpiesz się!

dodano: 2022-05-26 08:15:58

deklaracja źródła ciepła

Już tylko do 30 czerwca można złożyć deklarację o źródłach ciepła, pośpiesz się, ponieważ nie złożenie deklaracji w terminie może wiązać się z nałożeniem kary grzywny.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego jest zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Dotyczy to wszystkich budynków (mieszkalnych, letniskowych, rekreacyjnych, gospodarczych itd.), w których zainstalowane jest jakiekolwiek źródło ciepła.  Deklarację można złożyć  w formie:

- papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4 (sekretariat),
-  elektronicznej, poprzez stronę internetową - 
https://ceeb.gov.pl/.

czytaj więcej » Złożyłeś deklarację ? Nie ? Pośpiesz się!

Zmiana organizacji ruchu drogowego w Stepnicy

dodano: 2022-04-29 13:52:35

zmiana organizacji ruchu Na podstawie informacji otrzymanej z firmy „STRABAG” uprzejmie informuję, że w związku z przebudową drogi planuje się wprowadzenie n/wym. zmian w organizacji ruchu drogowego w Stepnicy:

  1. W dniu 9 maja 2022 r. będzie frezowana nawierzchnia asfaltowa drogi, w związku z tym wystąpią chwilowe utrudnienia w ruchu,
  2. Od 11 maja 2022 r. rozpoczną się prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni drogi wraz z jej podbudową. W pierwszej kolejności będzie realizowany odcinek od ulicy Tęczowej do ulicy B. Chrobrego, a następnie od ulicy Tęczowej do końca ulicy W. Sikorskiego.

Prace te będą realizowane kolejno na całej szerokości drogi w odcinkach 50 – 100 metrowych. W tym czasie odcinki te nie będą przejezdne, będą zorganizowane objazdy.

Taki tryb realizacji budowy nowej drogi został narzucony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ponieważ pod obecną nawierzchnią drogi ujawniono belki prawdopodobnie z XV – XVI wieku. Zgodnie z decyzją konserwatora zabytków belki te muszą być odsłonięte w celu wykonania dokumentacji archeologicznej. Dopiero po wykonaniu tej  dokumentacji belki mogą być usunięte i może być wykonana nowa podbudowa i nowa nawierzchnia drogi. Narzucona procedura budowy przez konserwatora zabytków spowoduje wydłużenie terminu realizacji inwestycji o około 7 miesięcy.

                                                             Andrzej Wyganowski  

 Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Zmiana organizacji ruchu drogowego w Stepnicy

Konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022” w 2022 roku

dodano: 2022-06-20 09:21:37

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 1285 z poźn. zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej w 2022 roku

czytaj więcej » Konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022” w 2022 roku