Aktualności

Spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielem KSSSE

dodano: 2019-04-15 09:54:24

logo Kostrzyńsko-Słubickiej specjalnej strefy Ekonomicznej.

W dniu 12 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica odbyło się spotkanie przedsiębiorców z terenu Gminy Stepnica z Panem Maciejem Borowskim przedstawicielem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który przedstawił informacje o zmianach ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, wskutek których cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną. Pan Borowski zaprezentował zasady funkcjonowania Strefy, współpracy ze Strefą, formy uzyskania pomocy (ulg w podatkach CIT/PIT). Podkreślił on także, że wprowadzone regulacje stwarzają mikro- małym i średnim przedsiębiorcom lepsze i bardziej dostępne warunki rozwoju.

Spotkanie stało się okazją do dyskusji. Przedsiębiorcy mogli u źródła uzyskać informacje o możliwościach wsparcia dla podejmowanych przez nich inwestycji.

Dziękujemy przedstawicielowi K-S SSE S.A. oraz przybyłym na spotkanie przedsiębiorcom za zainteresowanie oraz poświęcony czas. Mamy nadzieję, że zainicjowane spotkanie zaowocuje dalszą, trwałą współpracą środowiska lokalnego biznesu ze Strefą .

czytaj więcej » Spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielem KSSSE

Wiosenne porządki w Żarnowie

dodano: 2019-04-15 09:12:26

Mieszkańcy sołectwa Żarnowo podczas sprzatania. Link prowadzi do powiekszonej wersji zdjecia.

Mieszkańcy sołectwa Żarowo również ruszyli z wiosennymi porządkami!!! Sprzątnie odbyło się wzdłuż ul. Kościelnej, Studenckiej i Podgórnej. W akcji uczestniczyły bardzo licznie najmłodsi mieszkańcy sołectwa - rodzice uznali, iż dobrych nawyków należy uczyć od dzieciństwa. Po sprzątaniu wszyscy udali się na ognisko, które udało się zorganizować przy wparciu Pani Anety Dąbrowskiej i Pana Grzegorza Jeża, którzy to zasponsorowali pieczywo, napoje i kiełbaski, za co serdecznie dziękujemy!

czytaj więcej » Wiosenne porządki w Żarnowie

Trening systemu alarmowania i ostrzegania

dodano: 2019-04-08 08:41:44

Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich występowaniu własności oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96) przeprowadza trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy na terenie Miasta i Gminy Stepnica.
W dniu 10 kwietnia br. w godz. 8:41 odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe, które zostaną włączone w trybie „Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty).

czytaj więcej » Trening systemu alarmowania i ostrzegania

Konkurs Literacki z okazji stulecia polskiej Policji

dodano: 2019-04-05 11:55:34

plakat Stulecie Polskiego kryminału

Konkurs na opowiadanie "Stulecie polskiego kryminału"

Rok 1919 to rok odbudowy i odnowy – powoływano wówczas kolejne instytucje niezbędne do funkcjonowania państwa, granice państwowe wciąż się kształtowały, prowadzono unifikację terenów dawnych trzech zaborów. W lipcu 1919 roku ogłoszono dekret o powołaniu Policji. Sto lat później, w związku z wyjątkową, setną rocznicą, Biuro Programu „Niepodległa” wraz z Komendą Główną Policji ogłaszają konkurs literacki na opowiadanie kryminalne lub sensacyjne „Stulecie polskiego kryminału”. Hasło to jest umowne i symboliczne w wydźwięku – kryminały nie zaczęły przecież powstawać dopiero po 1918 roku. Niemniej jednak sto lat temu powołano polską policję, sto lat temu rodziła się polska kryminalistyka.

czytaj więcej » Konkurs Literacki z okazji stulecia polskiej Policji

Łąka też chce być czysta

dodano: 2019-04-04 12:58:15

mieszkańcy Łąki podczas spotkania

W ślad za sołectwem Czarnocin wielkie sprzątanie ruszyło w miejscowości Łąka! Mieszkańcy czynnie wspierali inicjatywę Pani sołtys i licznie uczestniczyli w sprzątaniu. Zebrano ogromną ilość odpadów, które zostały posegregowane i odebrane przez pracowników tut. urzędu. W miejscowości Łąka zagościł ład i wiosenny porządek. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udaną akcję.

A które sołectwo tym razem dołączy do akcji ? Prosimy o informacje.

czytaj więcej » Łąka też chce być czysta

Światowy Dzień Zdrowia

dodano: 2019-04-04 12:57:40

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie od 1950 roku w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

W 2019 roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia będzie: Popularyzowanie Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej”.

Tegoroczne przesłanie Światowej Organizacji Zdrowia koncentruje się na popularyzowaniu Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (Universal Health Coverage - UHC), ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej (Primary Health Care - PHC), jest to kontynuacja ubiegłorocznej kampanii pt.: „Zdrowie dla wszystkich”.

czytaj więcej » Światowy Dzień Zdrowia

Otwarty Konkurs Ofert

dodano: 2019-04-03 13:00:17

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2018, poz.450 z późn. zm.) oraz  uchwały Nr XXVIII/291/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018 r. w sprawie  "Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Dokumenty do pobrania:

1. Wzór oferty

2. Wzór umowy

3. Wzór sprawozdania

4. Oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku

czytaj więcej » Otwarty Konkurs Ofert