Aktualności

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

dodano: 2024-06-26 15:08:31

zdjećie zbiorowe sołtysi kadencji 2024-2029Czerwcowe zebrania w szesnastu sołectwach naszej gminy zaowocowały wyborem nowych liderów społeczności lokalnych – sołtysów i rad sołeckich. Część z nich pełniła tę funkcję   już wcześniej i została wybrana na kolejną 5-cio letnią kadencję. W 7 sołectwach wybrano nowych sołtysów.   Wśród nowo wybranych mamy sołtysa Stepnicy  Panią Julię Marian, która w tym roku skończyła 19 lat i jest w gronie najmłodszych sołtysów w Polsce.  Natomiast wśród sołtysów ze stażem Pani Grażyna Kaniak z sołectwa Piaski Małe jest  najdłużej piastującą  funkcję sołtysa w powiecie, województwie a może nawet w Polsce, ponieważ  nieprzerwanie funkcję tą sprawuje przez 50 lat.

24 czerwca 2024  r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbyło się pierwsze spotkanie kwartalne sołtysów kadencji 2024-2029, na którym omówiono sprawy organizacyjne

Poniżej wykaz sołtysów kadencji 2024-2029:

czytaj więcej » Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Od dnia 1 lipca 2024 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

dodano: 2024-06-26 08:44:05

świadczenia Informuję, że od dnia 1 lipca 2024 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 drogą elektroniczną za pośrednictwem portali:

emp@tia - https://empatia.mpips.gov.pl/,

ePUAP - https://pz.gov.pl

W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego składanych drogą papierową pobieranie wniosków i ich składanie będzie możliwe od 1 sierpnia 2024 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy ul. B. Krzywoustego 41a od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

W razie pytań związanych z wejściem nowego okresu zasiłkowego zachęcam do kontaktu telefonicznego z Panią Beatą Stocką - inspektorem ds. świadczeń rodzinnych pod nr telefonu 91 881 58 45.

 

Jarosław Gruszczyński 

Dyrektor 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

 

czytaj więcej » Od dnia 1 lipca 2024 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zakończenie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy

dodano: 2024-06-26 08:28:25

świadczenia dla Ukraińców Szanowni Państwo,
w dniu 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103 z późn.zm.).
Nowelizacja ta wprowadzona została ustawą zmieniającą z dnia 15 maja 2024 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.854), na podstawie której, w art. 1 pkt 12 uchylony zostaje art. 13 ustawy. Przewidywał on możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe. Konsekwencją uchylenia art. 13 jest uchylenie również przepisu art. 13a.
Zgodnie z art. 13 ustawy zmieniającej świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, może zostać przyznane za okres do dnia 30 czerwca 2024 r., a wnioski o świadczenie pieniężne należy składać w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, ale nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.
Przedmiotowa zmiana wymagała dodania w art. 68 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym osoba użyczająca lokal może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy do jego opuszczenia, wyznaczając termin na opuszczenie lokalu nie krótszy niż 14 dni. Jednocześnie na wniosek osoby użyczającej lokal lub obywatela Ukrainy, wezwanego do opuszczenia lokalu, Wojewoda może zapewnić pomoc, na zasadach określonych w art. 12 ustawy.
Andrzej Wyganowski
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Zakończenie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy

Przygotowania do sezonu kąpielowego idą pełną parą !

dodano: 2024-06-24 15:13:13

samochód przywożaacy piasek na plażę To że otrzymaliśmy po raz 14 Błękitną Flagę dla Naszego kąpieliska wcale nie spowodowało że spoczęliśmy na laurach. Żeby certyfikat utrzymać ale przede wszystkim żeby zadbać o komfort korzystających z plaży cały czas czyścimy akwen z wodorostów i zanieczyszczeń, a co najważniejsze przywozimy morski piasek na plażę.   Piasek morski wożony jest z Dziwnowa i do tej pory przyjechało 28 wywrotek. W sumie zaplanowanych jest 60.

Od poniedziałku tj. od 1 lipca na naszym kąpielisku bezpieczeństwa strzec będą ratownicy WOPR, którzy do dyspozycji będą posiadać niezbędny sprzęt ratowniczy, wieżyczkę ratowniczą, zestaw ratownictwa medycznego w tym defibrylator oraz łódź motorową. Od tego dnia rusza także  gminna wypożyczalnia sprzętu wodnego i plażowego, gdzie wypożyczyć można m.in. kosz plażowy, leżaki, rowerki wodne, deski typu sup.   

czytaj więcej » Przygotowania do sezonu kąpielowego idą pełną parą !

Konieczna korekta deklaracji o wysokości opłaty za odpady

dodano: 2024-06-24 14:06:52

korekta

Z uwagi na rozpoczynający się okres wakacji znaczna ilość osób z naszej Gminy w tym czasie powróciła do swoich domów, w związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy o zweryfikowanie danych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 W przypadku zwiększenia ilości osób należy dokonać aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku zamieszkania na nieruchomości nowych osób, urodzenia się dziecka, powrotu z zagranicy, internatu, akademika) i złożyć nową deklarację z aktualnymi danymi niezbędnymi do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypominamy, iż opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu zamieszkania, tj. w miejscu wytwarzania odpadów. Aktualizacji danych zawartych w deklaracjach powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na których mieszkają osoby nie posiadające zameldowania.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach, organ będzie wzywał właścicieli nieruchomości do udzielenia wyjaśnień, a w sytuacji potwierdzenia nieprawidłowości wnioskował będzie o złożenie nowej deklaracji, wskazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niedopełnienie obowiązku skutkować będzie wydaniem decyzji administracyjnej określającej opłatę za faktyczną ilość osób .

Bądźmy odpowiedzialni i złóżmy deklaracje zgodne ze stanem faktycznym.

Nie podając pełnych danych o ilości domowników obarcza się opłatami za śmieci pozostałych mieszkańców naszej gminy.

 Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej lub wypełnić w sposób tradycyjny  i złożyć w sekretariacie tutejszego urzędu.

czytaj więcej » Konieczna korekta deklaracji o wysokości opłaty za odpady

Zakończenie roku szkolnego

dodano: 2024-06-23 08:30:33

dzieci podczas apelu na zkończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego to podsumowanie ciężkiej pracy  każdego ucznia  w roku szkolnym. Niektórzy z uczniów oprócz swojej ciężkiej pracy mogą się pochwalić talentem,   systematycznością, wzorowym zachowaniem oraz sukcesami w konkursach i zawodach sportowych.  Takich właśnie uczniów Burmistrz  Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski wyróżnił nagrodami pieniężnymi. Rodzice najlepszych otrzymali listy gratulacyjne.

Najlepszą absolwentką Szkoły Podstawowej im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy   w roku szkolnym 2023/2024 została Judyta Chodyniecka ze średnią 5,21, natomiast najlepszą uczennicą  została Amelia Masternak ze średnią 5,83.

Ponadto Judyta Chodyniecka i Wiktoria Kaliciak nagrodzone zostały jako najlepsi sportowcy Szkoły Podstawowej im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy , za wysokie osiągnięcia w zawodach tenisa stołowego na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Najlepszym absolwentem Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu  w roku szkolnym 2023/2024 został Krzysztof Fornal ze średnią 4,28,  natomiast najlepszymi uczennicami zostały Hanna i Zuzanna Kwiecień ze średnia 5,27.

Nagrodzonym uczniom oraz ich rodzicom składamy serdeczne  gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

czytaj więcej » Zakończenie roku szkolnego