Aktualności

Rzeźba Rybaka Szczepana

dodano: 2020-10-30 14:19:52

zdjęcie rzeźby legendarnego Rybaka Szczepana W dniu 30 października w centrum Stepnicy Gmina Stepnica postawiła rzeźbę wykonaną z brązu przedstawiającą Rybaka Szczepana - legendarnego założyciela Stepnicy. Rzeźba jest autorstwa znanego artysty plastyka Bohdana Ronina- Walknowskiego, który wykonał jej projekt przedstawiający powracającego z  łowów rybaka Szczepana, trzymającego w swym ręku złowioną rybę.    Postać rybaka wykonana jest w rozmiarze rzeczywistym, będzie można koło niej stanąć i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z pobytu w naszej miejscowości. Mamy nadzieję, że rzeźba spotka się z pozytywnym odbiorem zarówno mieszkańców jak i odwiedzających nas turystów i stanie się rozpoznawalnym elementem naszej miejscowości, której rybacki charakter przewija się od początków jej istnienia.

czytaj więcej » Rzeźba Rybaka Szczepana

Zamknięte przedszkole

dodano: 2020-10-29 11:13:38

tablica informacyjna przedszkola samorzadowego

W związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa – po zasięgnięciu opinii Sanepidu oraz w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Stepnica –    Przedszkole Samorządowe w Stepnicy do dnia 8 listopada 2020 roku, pozostaje zamknięte. 

Dzieci przedszkolne powinny zostać objęte kwarantanną domową.

Andrzej Wyziński
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Stepnicy

czytaj więcej » Zamknięte przedszkole

Program Wspieraj Seniora

dodano: 2020-10-28 11:36:49

wspieraj seniora logo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. ,,Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usługi opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

- osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid – 19.

- w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

czytaj więcej » Program Wspieraj Seniora

Ogłoszenie

dodano: 2020-10-21 23:13:59

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy ogłasza nabór osób chętnych z terenu Gminy Stepnica do skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej i których dochód netto nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

- 1 402,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1056,00 zł - dla osoby w rodzinie.

czytaj więcej » Ogłoszenie

Doker szuka nowego domu!

dodano: 2020-10-21 10:28:33

Pies do adopcji

„Cześć, nazywam się Doker, a właściwie tak mnie nazwali tu gdzie przebywam. Moja historia jest krótka, albo niewiele z niej pamiętam. A dokładniej 5 stycznia 2017 r. znalazłem się w Stepniczce u Pana, który przez kilka dni się mną zajął, następnie zostałem przewieziony do gminnego kojca. W kojcu czekałem z niecierpliwością na swojego właściciela kilka dni. Następnie 20 stycznia 2017 r. zostałem przetransportowany do schroniska z obietnicą, że zostanę odebrany przez swojego Pana, który po dzień dzisiejszy nie zgłosił się po mnie. Do tej pory nie pamiętam jak się tam znalazłem, czy to był szok po sylwestrowy? Może mój właściciel mnie nie chciał? Może sam uciekłem? Nie wiem i nie chce już wiedzieć. Przez te kilka lat nikt nawet nie chciał mnie przyjąć do swojego domu, do swojego ogrodu, a ja dalej w schronisku siedzę i czekam. Nie chce już odpowiedzi na moje pytania, chciałbym jeszcze tylko zaznać miłości do człowieka, chciałbym być jeszcze wiernym przyjacielem. Może nie jestem rasowy, ani przystojny, ale obiecuję będę wierny!"

Doker został przekazany do schroniska TOZ „Animals” w Białogardzie przez Gminę Stepnica, w związku z tym gmina stała się jego właścicielem. Byliśmy przekonani, że szybko znajdzie nowy dom, jednak się nie udało. W związku z tym apelujemy do Państwa, do ludzi o wielkich sercach o nowy dom dla Dokera.

 Jako gmina gwarantujmy zwolnienie z opłaty od posiadania psa, a ponadto  zapas suchej karmy o wartości 500 zł lub niezbędne wyposażenie do utrzymania psa np. nową budę, obrożę i smycz!

Osoby zainteresowane podjęciem adopcji zapraszam do kontaktu pod nr tel. 91 41 88 521 w. 16 lub 502 046 647

czytaj więcej » Doker szuka nowego domu!

Nasza gmina mistrzem samospisu

dodano: 2020-10-20 08:31:50

plakat promujacy konkurs. Treść  z plaktu w treści aktualności.

W dniach 1.09 – 30.11.2020 trwa Powszechny Spis Rolny, prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jedną z metod wypełnienia formularza spisowego , z której mogą skorzystać rolnicy i inne osoby prowadzące działalność objętą Powszechnym Spisem Rolnym jest samospis internetowy, przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl. Jest to wygodna i bezpieczna forma wypełnienia obowiązku spisowego

czytaj więcej » Nasza gmina mistrzem samospisu

Zaktualizowane informacje dotyczące pandemii

dodano: 2020-10-19 08:43:15

obraz koronawirusa W związku z trwającą pandemią koronawirusa, Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało pakiet materiałów z przydatnymi informacjami:

·         jak zapobiegać zakażeniu?

·         co zrobić, gdy zaobserwujesz u siebie objawy…?

·         co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?

·         zasady kwarantanny

·         jak seniorzy mogą zadbać o siebie?

Na stronie Ministerstwa Zdrowia są do pobrania najaktualniejsze materiały, informacje oraz zalecenia.
 

czytaj więcej » Zaktualizowane informacje dotyczące pandemii