Aktualności

„Wszyscy segregują i planetę ratują”

dodano: 2023-06-06 15:07:17

eko myGra terenowa pod hasłem „Wszyscy segregują i planetę ratują” to kolejne działanie w ramach projektu Eko-My. Działanie to  było możliwe dzięki wsparciu finansowemu z Programu Społecznik 2022-2024 „Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”. Zabawa odbyła się 2 czerwca na terenie Racimierza i została rozpoczęta biegiem rodzinnym, w którym udział wzięli uczniowie wraz z rodzicami. Zwycięzcy otrzymali słodkie nagrody. W tym dniu utworzone zostały stacje pro ekologiczne, pokazujące w jaki sposób można wykorzystać odpady i otrzymać elementy do zabawy.  Zagadki, gry, prace plastyczne, upcykling, chusta to tylko elementy super zabawy. Dla dzieci i rodziców został przygotowany poczęstunek. Atrakcją było również pieczenie kiełbasek . W wydarzeniu wzięły udział Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Żarnowianki”, które przeprowadziły warsztaty plecenia wianków. Dziękujemy Radzie Rodziców SP Racimierz, która włączyła się w pomoc w przygotowaniu poczęstunku i ufundowała lody dla ochłody. Organizatorem dnia było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej - Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Szkoła Podstawowa w Racimierzu.

czytaj więcej » „Wszyscy segregują i planetę ratują”

Koncert profilaktyczny

dodano: 2023-06-06 14:53:47

młodzież podczas koncertu profilaktycznego Uczniowie klas 6-8 ze Szkoły Podstawowej w Stepnicy w poniedziałek 5 czerwca 2023 r. uczestniczyli w interaktywnym programie profilaktycznym w formie warsztatów słowno-muzycznych w wykonaniu Arkadiusza Zawilińskiego – bluesmana, poety, wokalisty, autora muzyki. Program dotyczył tematyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, papierosów dopalaczy, a także uzależnień behawioralnych. Piosenkarz obalał mity związane z uzależnieniem, które częstą krążą wśród młodych ludzi. Artysta w przystępny sposób starał się przestrzec młodzież przed uzależnieniami. Jego wypowiedzi czy też dialogi z młodzieżą poprzeplatane były odpowiednio dobranymi utworami muzycznymi, które miały w jeszcze lepszy sposób przyswoić i zapamiętać przedstawiane treści.

Program sfinansowano z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 -2024.  

Mariola Kwiryng

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

czytaj więcej » Koncert profilaktyczny

Raport o stanie gminy za 2022 rok

dodano: 2023-06-06 09:47:27

raportZgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2023 r. poz.  40 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przedstawia do dnia 31 maja Radzie Miejskiej w Stepnicy raport o stanie gminy. 

Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Stepnica, a także sposób wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską.

Raport o stanie Gminy Stepnica za rok 2022 będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej  w Stepnicy w dniu 27 czerwca 2023 roku. Wówczas Radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla Burmistrza, będą głosowali w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej  pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  do dnia 26 czerwca 2023r.,  do godziny 15.30.  Porządek sesji oraz sposób organizacji sesji zostaną podane w odrębnej informacji na stronie BIP  https://rada.stepnica.pl/kalendarz-posiedzen

czytaj więcej » Raport o stanie gminy za 2022 rok

Uwaga 9 czerwca urząd nieczynny

dodano: 2023-06-01 08:58:42

informacja dla mieszkańców

Informujemy,  że dnia  9 czerwca 2023 r. (piątek) Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy będzie nieczynny.

Za utrudniania przepraszamy!

                                                                                     Andrzej Wyganowski

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Uwaga 9 czerwca urząd nieczynny

Nadal obowiązują podwyższone stopnie alarmowe

dodano: 2023-06-01 07:49:50

uwagaSzanowni Państwo

Informuję, że premier Mateusz Morawiecki wprowadził na obszarze całego kraju do dnia 31 sierpnia 2023 r. - drugi stopień alarmy BRAVO. W związku z tym polecam dyrektorom szkół wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli i szkół osobom postronnym.

- trzeci stopień alarmowy CHARLIE – CRP. W związku z powyższym należy zwracać uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia np. nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby, plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody /szczególnie transportowe/ zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. W przypadku zagrożenia należy zapewnić szybkie i bezawaryjne zamknięcie posiadanych serwerów. Proszę nie lekceważyć żadnej informacji o zagrożeniu – trzeba natychmiast powiadomić służby dzwoniąc na nr 112.

Z wyrazami szacunku.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Nadal obowiązują podwyższone stopnie alarmowe

Badania statystyczne GUS wśród rolników

dodano: 2023-05-25 14:14:05

gus Informujemy, że Główny Urząd Statystyczny od 1 czerwca do 14 sierpnia br. będzie przeprowadzał wśród rolników badanie R-SGR (Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych). Celem jest dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych. Metoda realizacji badania to:

samospis internetowy,

wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego,

  • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego.

Szczegółowe informacje o badaniu znajdują się na stronie internetowej: badania-ankietowe.stat.gov.pl

czytaj więcej » Badania statystyczne GUS wśród rolników