Aktualności

Dodatkowe szczepienia

dodano: 2021-04-17 21:17:15

/pliki/stepnica/obrazy/szczepimy.JPGW dniu 17.04. Gmina Stepnica przeprowadziła dodatkowe szczepienie przeciwko Covid 19 szczepionką Pfizer. Zaszczepiono 240 osób z rocznika 1959 – 1967. Preparat szczepionkowy pozyskano z zasobów Wojewody Zachodniopomorskiego. Jednym z warunków otrzymania szczepionki było odebranie jej własnym transportem z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie i wszczepienie w czasie 120 godzin. Do przewiezienia preparatu była również niezbędna lodówka transportowa. Zadania tego oraz przeprowadzenie szczepień podjął się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Balticmed ze Stepnicy.

Szczepienia dokonywały dwa zespoły w składzie lekarz i pielęgniarka. Przed punktem szczepień ustawiliśmy namiot, w którym funkcjonowała poczekalnia oraz można było wypełnić kartę informacyjną. Nad porządkiem czuwała Stepnicka Straż Miejska. Cała operacja przebiegała bardzo sprawnie, czas oczekiwania w niektórych przypadkach wynosił do 20 minut.

W przypadkach pozyskania następnych partii preparatów planuje się dalsze prowadzenie dodatkowych szczepień ze szczególnym ukierunkowaniem się na mieszkańców gminy Stepnica. W celu pozyskania dodatkowych szczepionek będą prowadzone przez burmistrza gminy rozmowy z pełnomocnikiem wojewody zachodniopomorskiego d.s. szczepień. Jesteśmy dobrej myśli, że dostaniemy 300 dodatkowych szczepionek.

 

                                                                                             Andrzej Wyganowski

                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

 

czytaj więcej » Dodatkowe szczepienia

Narkotesty dla policji

dodano: 2021-04-16 14:52:13

Burmistrz i Kierownik posterunku policji podczas przekazania narkotestów W dniu 16 kwietnia 2021 r. Pan Burmistrz Andrzej Wyganowski,  przekazał  na ręce Pana Dariusza Mazurowskiego Kierownika posterunku Policji w Stepnicy 12 sztuk narkotestów DrugWipe S6.

Te specjalistyczne testy są bardzo ważnym narzędziem w codziennej pracy policjantów, a ich użycie będzie miało duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Testy najczęściej wykorzystywane są przez Policję do badania kierowców, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że prowadzą pojazdy pod wpływem środków odurzających. Te proste w obsłudze urządzenia, w zaledwie kilka minut potwierdzają obecność narkotyków w organizmie osoby badanej.  Testy  zostały zakupione z budżetu GKRPA w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.  Dla przypomnienia w roku ubiegłym również przekazano policji takie  testy, które "niestety" bardzo szybko zostały spożytkowane, bo problem prowadzenia auta pod wpływem środków odurzających istnieje również w naszej gminie.

czytaj więcej » Narkotesty dla policji

KRUS: Zgłoszenie wypadku możliwe też przez ePUAP

dodano: 2021-04-16 13:19:16

plakat KRUS wypadki przy pracy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej” co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej, lub rolniczą chorobą zawodową.

Przed zgłoszeniem wypadku prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej (krus.gov.pl) – Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej bez wychodzenia z domu? Zachęcamy wszystkich rolników, szczególnie w czasie pandemii, do korzystania z tej formy zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej.

czytaj więcej » KRUS: Zgłoszenie wypadku możliwe też przez ePUAP

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

dodano: 2021-04-15 11:32:51

plakat ankieta Szanowni Mieszkańcy Gminy Stepnica!

Zapraszam do wypełnienia ankiety, która jest anonimowa i dobrowolna. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w gminie oraz opinii dotyczących najważniejszych problemów społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań samorządu Gminy Stepnica w sferze społecznej. Zebrane informacje posłużą wyłącznie sporządzeniu zbiorczych zestawień i zostaną wykorzystane do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stepnica na lata 2021-2026.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewtqiZ_nRBH-9pnvJoAVzbfDtnYfpqkYY-PpYfYrWwnX0bsw/viewform?usp=sf_link

 

Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.

Jarosław Gruszczyński - Dyrektor MGOPS w Stepnicy

czytaj więcej » Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Stepnica

dodano: 2021-04-15 11:28:18

plakat dystrybucja żywności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że zgodnie z zawartą umową z Caritas Polska  na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020 r. od dnia 22.04.2021 r. w każdy czwartek i piątek w godzinach od 9:00 do 14:00 w holu Gimnazjum (wejście od strony boisk) będzie wydawana żywność. Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej i których dochód netto nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

1 542,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej

1 161,60 zł - dla osoby w rodzinie

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza do przyznania pomocy w postaci artykułów żywnościowych.

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 91 881 58 45

Jarosław Gruszczyński – Dyrektor MGOPS w Stepnicy

czytaj więcej » Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Stepnica

15 kwietnia Dniem Trzeźwości

dodano: 2021-04-14 22:04:57

przekreślony alkohol logo na dzień trzeźwości 15 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Trzeźwości.   Wśród  problemów społecznych występujących na całym świecie  alkoholizm ma  szczególne znaczenie, ponieważ   spożywanie  alkoholu w sposób istotny wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale również wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj.: przestępczość, zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, wypadki samochodowe, ubóstwo, bezrobocie czy przemoc w rodzinie.

Światowy Dzień Trzeźwości został wprowadzony, by pokazać i zwrócić uwagę ludziom na to, jak bardzo szkodliwy wpływ na nasze zdrowie ma wypicie alkoholu. I nie jest to samo święto, co Dzień bez Alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy   przypomina, że problemy związane z nadużywaniem alkoholu przez osobę bliską warto zgłosić do  komisji celem skorzystania z procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.  Więcej na temat procedury zgłaszania można przeczytać tutaj: procedura  

czytaj więcej » 15 kwietnia Dniem Trzeźwości

Uwaga ważna informacja NSP 2021 r.

dodano: 2021-04-14 10:27:22

baner Narodwego Spisu Powszechnego Ludnośi i Miekszkań 2021 Szanowni Państwo,

Informujemy, że rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady telefoniczne od 4 maja 2021 r., w kwietniu obowiązek spisowy wypełniamy jedynie poprzez:  samospis internetowy oraz kontakt z infolinią spisową pod numerem telefonu 22 279 99 99.

Przypominamy że udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

 

czytaj więcej » Uwaga ważna informacja NSP 2021 r.