Aktualności

Zapraszamy na rajd rowerowy do Żarnowa

dodano: 2020-07-30 13:01:53

rajd w ramach programu społecznik W dniu 08.08.2020 w Żarnowie odbędzie się rajd rowerowy.

Zbiórka o godz.11.30 na boisku w Żarnowie. Każdy ,kto chce może wziąć udział w rajdzie. Wystarczy mieć rower i chęć pojechać z nami. Rajd rozpoczyna się pokazem pierwszej pomocy. 

Trasa : ruszamy w stronę Jarszewka i wałami do Czarnocina z powrotem wałami do Jarszewka i przejazd  główną nasza drogą do boiska w Żarnowie. Po przyjeździe kiełbaska dla każdego uczestnika i napoje. W trakcie festynu na boisku przewidziane są konkursy :
- deska sołtysa
- strzelanie do tarczy
- rower na czas 
- rzut czapką

Główna nagroda to rower i drobne upominki dla każdego uczestnika Rajdu.

Organizatorem Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie i Pani Sołtys Wanda Bobrowska.                          

Rajd rowerowy sfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021”

czytaj więcej » Zapraszamy na rajd rowerowy do Żarnowa

76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - uruchamianie syren alarmowych

dodano: 2020-07-30 10:22:35

Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich występowaniu własności oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96) przeprowadza trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy na terenie Miasta i Gminy Stepnica.

Syreny zostaną uruchomione w sobotę, 1 sierpnia, o godz. 17:00. Sygnał ciągły będzie nadawany przez 3 minuty. W ten sposób uczczona zostanie 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i pamięć o poległych podczas powstańczych walk.

czytaj więcej » 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - uruchamianie syren alarmowych

Granty Sołeckie dla Czarnocina i Bogusławia

dodano: 2020-07-24 15:15:45

Podpisanie umów na Granty Sołeckie dla Czarnocina i Bogusławia Stepnica (Bogusławie) i Czarnocin, to sołectwa z naszej gminy, których pomysł na rozwój infrastruktury publicznej został wybrany i wsparty środkami budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Grantów Sołeckich 2020. W Bogusławiu powstanie siłownia zewnętrzna składająca się z trzech urządzeń, a w Czarnocinie remont przejdzie muszla koncertowa. Na ten cel oba sołectwa otrzymają po 10 tys. zł. 
W dniu 23 lipca 2020 r. w Umowy na realizację tych zadań podpisali Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski. 
Na uwagę zasługuje fakt, że zaplanowane prace związane z budową siłowni terenowej w sołectwie Bogusławie zostały już wykonane. Na remont muszli koncertowej w Czarnocinie podpisano umowę z wykonawcą prac. 
Z finansowej pomocy z budżetu województwa zachodniopomorskiego na ratowanie zabytków skorzysta również Parafia pw Św. Jacka w Stepnicy.  Dofinansowanie w wysokości 18 tys. złotych przeznaczone zostanie na kolejny etap remontu kościoła. 

czytaj więcej » Granty Sołeckie dla Czarnocina i Bogusławia

Rozbudowa miejskiego monitoringu w Stepnicy

dodano: 2020-07-24 13:08:33

kamera

Kolejne dwie kamery zamontowano w Stepnicy, jedna na plaży, druga na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Powodem montażu kamer były częste przypadki demolowania sanitariatów oraz innych urządzeń znajdujących się w tym miejscu, oraz podrzucanie odpadów nieprzyjmowanych do PSZOK. Aktualnie na terenie miasta Stepnica funkcjonuje 17 kamer oraz jedna na przystani żeglarskiej w Gąsierzynie. Stworzony monitoring oparty jest na gminnej sieci światłowodowej z centrum kontroli w pomieszczeniu Straży Miejskiej. Nagrania z poszczególnych kamer są przechowywane w systemie przez 14 dni. Zbudowany monitoring znacznie ograniczył akty wandalizmu polegające na niszczeniu mienia komunalnego, przyczynił się również do wykrycia sprawców wykroczeń drogowych, a także tzw. złośliwości sąsiedzkich np. porysowanie gwoździem karoserii samochodu sąsiada.

Zapisy obrazu z kamer są na wniosek udostępniane Policji w celu wykrycia sprawców różnych wykroczeń i przestępstw np. włamań do sklepów, bójek itp.

Biorąc pod uwagę przydatność monitoringu będzie on nadal rozbudowywany. Kamery będą montowane w uzgodnieniu z Policją,  w miejscach najbardziej narażonych na akty wandalizmu

czytaj więcej » Rozbudowa miejskiego monitoringu w Stepnicy

Zapraszamy mieszkańców Gminy Stepnica na bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych

dodano: 2020-07-22 15:25:32

Gmina Stepnica otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego". Projekt będzie realizowany ze Stowarzyszeniem Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację 24 szkoleń dla 288 osób w Gminie Stepnica z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.

czytaj więcej » Zapraszamy mieszkańców Gminy Stepnica na bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych