Aktualności

Żłobek w Stepnicy

dodano: 2023-10-17 10:08:09

Podpisanie umowy na żłobek Po dwóch latach starań uzyskaliśmy dotacje na budowę żłobka w Stepnicy. W dniu 07.10.2023 r. Burmistrz Andrzej Wyganowski podpisał z Wojewodą Zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim umowę na udzielenie dotacji Gminie Stepnica na uruchomienie żłobka w Stepnicy. Dotacja w wysokości 691.908 zł została udzielona w ramach programu Maluch +. Żłobek na 17 miejsc powstanie w wyniku adaptacji pomieszczeń po byłym gimnazjum. Teraz przed nami wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja. Będzie to pierwszy żłobek w naszej gminie po przemianach ustrojowych. Jestem przekonany o tym, że jest to bardzo ważna inwestycja dla naszych mieszkańców.  

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Żłobek w Stepnicy

Montujemy stację zlewczą

dodano: 2023-10-17 09:43:32

Zlewnia urządzenie Rozpoczął się montaż kontenerowej stacji zlewczej przy oczyszczalni ścieków komunalnych w Stepnicy. Uruchomienie tej stacji pozwoli na przyjmowanie ścieków sanitarnych z szamb, co do tej pory było niemożliwe w wyniku ustanowionego zakazu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wartość tej inwestycji to 256.806 zł w tym 98 % uzyskaliśmy dofinasowania w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Odpłatne przyjmowanie przez oczyszczalnie tego rodzaju ścieków pozwoli na zwiększenie jej dochodowości, oraz ułatwi odbiór ścieków z szamb od mieszkańców naszej gminy.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Montujemy stację zlewczą

Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj jedną z 50 hulajnóg ufundowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

dodano: 2023-10-13 09:51:13

dwoje dzieci na hulajnogachPo raz piąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Kurs w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie rozlosujemy nagrody. W działaniu mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2009 –2017.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

1. zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;

czytaj więcej » Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj jedną z 50 hulajnóg ufundowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Nasi Strażacy mają nową łódź

dodano: 2023-10-11 11:13:22

łodka a przed nią Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica wraz ze strażakami osp10 października 2023 r. na terenie   przystani im. Kapitana Roberta Hilgendorfa w Stepnicy nastąpiło uroczyste przekazanie 10  łodzi ratowniczych o wartości prawie 2  mln 820 tys. zł  dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych woj. Zachodniopomorskiego. Wśród szczęśliwców nie zabrakło Naszej Stepnickiej OSP, która otrzymała w użyczenie łódź Sportis S-5500, 5,5 metra długości, ze stu-konnym silnikiem wraz z przyczepą. Wartość łodzi to 170.000 zł. W uroczystości udział wzięli poseł na Sejm RP Leszek Dobrzyński, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica,  Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Tomczyk. Przekazana łódź będzie wykorzystywana do akcji ratowniczych i poszukiwawczych na wodach Zalewu Szczecińskiego przez OSP Stepnica i OSP Czarnocin. W składach osobowych tych jednostek mamy przeszkolonych strażaków w zakresie ratownictwa morskiego.

czytaj więcej » Nasi Strażacy mają nową łódź

Weź udział w wyborach - stawka jest coraz wyższa!

dodano: 2023-10-11 09:48:17

urna wyborcza obrazek poglądowy Szanowni Państwo,

Już nie tylko Nasi Strażacy mogą skorzystać na frekwencji  w Wyborach Parlamentarnych. Zgodnie z komunikatem rządu, gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję  w powiecie, otrzymają milion złotych na budżet obywatelski. Środki te, gminy będą mogły wykorzystać zgodnie z wolą mieszkańców jako budżet obywatelski na realizację inwestycji wskazanych przez mieszkańców. Ale to jeszcze nie wszystko  jeśli frekwencja  w wyborach przekroczy 60% w danej gminie, to ta gmina otrzyma wtedy :

- 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych;
- 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

W sumie jest do wygrania 2,5 mln zł!

Mamy 4 Koła Gospodyń Wiejskich, mamy również zespół ludowy „Stepniczanie” i mamy też lokalne kluby sportowe. A co najważniejsze mamy wielkie  szanse  na te pieniądze. Wystarczy, że sami weźmiemy udział w wyborach, namówimy rodzinę, sąsiadów, znajomych. Udział w wyborach to nasz przywilej, nasze prawo oraz wielkie możliwości wygrania dużych pieniędzy dla naszych stowarzyszeń, dla naszych mieszkańców. 

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Weź udział w wyborach - stawka jest coraz wyższa!

Program Pomoc Żywnościowa 2021 - 2027 (FEPŻ) - Podprogram 2023

dodano: 2023-10-10 22:32:55

żywność

Informuję, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 r.

Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego, tzw. działaniach towarzyszących.

Pomocą objęte będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego, czyli:

- 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 wyżej przywołanej ustawy.

 

czytaj więcej » Program Pomoc Żywnościowa 2021 - 2027 (FEPŻ) - Podprogram 2023