Aktualności

Granty PGR - zbliża się termin sprawozdania

dodano: 2022-12-29 13:07:05

grantyPrzypominamy wszystkim grantobiorcom, którzy otrzymali komputery w ramach Grantów PGR o terminowym złożeniu sprawozdania zgodnie z procedurą monitorowania efektów projektu.

  1. Celem procedury monitoringowej jest sprawdzenie czy osiągnięte zostały wszystkie założone cele projektu i utrzymane wskaźniki projektu.
  2. Utrzymanie efektów projektu ma być monitorowane poprzez składanie przez Obdarowanego (bądź Rodzica/Opiekuna/Kuratora za Obdarowanego jeśli dotyczy ucznia, który nie ukończył 18 roku życia) sprawozdań z zachowania trwałości.
  3. Obowiązkiem Obdarowanego (bądź Rodzica/Opiekuna/Kuratora za Obdarowanego jeśli dotyczy ucznia, który nie ukończył 18 roku życia) jest składanie sprawozdań półrocznych w terminie:
  • do 31.01.2023 r. za II półrocze 2022 r.
  • do 31.07.2023 r. za I półrocze 2023 r.
  • do 31.01.2024 r. za II półrocze 2023 r.
  • do 31.07.2024 r. za I półrocze 2024 r.
  • do 31.01.2025 r. za II półrocze 2024 r.

      Wzór sprawozdania z trwałości stanowi załącznik do umowy darowizny, można go również pobrać pod tym linkiem 

Sprawozdania należy składać:

-  listownie w formie pisemnej przesyłając na adres siedziby Urzędu Miasta i Gminy Stepnica.  

- elektronicznie w formie podpisanego i zeskanowanego dokumenty PDF na adres e-mail sekretariat@stepnica.pl

- elektronicznie poprzez ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

czytaj więcej » Granty PGR - zbliża się termin sprawozdania

Od dnia 01.01.2023 r. ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

dodano: 2022-12-29 09:51:49

zmiana stawek Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/334/22 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od dnia 01.01.2023 r. ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczna stawka od mieszkańca wynosi 32 zł.

Obniżenie w wysokości 10% opłaty przysługuje właścicielom nieruchomości którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 64 zł miesięcznie od mieszkańca.

 Nie ma obowiązku składania nowej deklaracji. Deklaracje złożone dotychczas nadal obowiązują.

 Płatności za miesiąc styczeń w/g nowej stawki należy dokonać do 15 lutego 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

czytaj więcej » Od dnia 01.01.2023 r. ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Stepnicy w dniu 31.12.2022 r. będzie nieczynny

dodano: 2022-12-29 08:39:24

pszok Informujemy, że w związku z naprawą  nawierzchni ul. Studziennej (droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków w Stepnicy) w dniu 31.12.2022 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Stepnicy będzie nieczynny.

czytaj więcej » Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Stepnicy w dniu 31.12.2022 r. będzie nieczynny

Wywóz odpadów z ul. Wł. Sikorskiego pozostaje bez zmian

dodano: 2022-12-23 12:48:51

wywóz śmieci z ul Sikorskiego Informujemy mieszkańców ul. Wł. Sikorskiego (od kościoła w kierunku Stepniczki), ul. Rybackiej oraz ul. Młynarska, iż pomimo umożliwionego, czasowego przejazdu przez ul. Wł. Sikorskiego w Stepnicy od dnia 24.12.2022 r. do 6.01.2023 r. nadal będzie obowiązywał dotychczasowy harmonogram wywozu odpadów (kierunek Miłowo – Czarnocin). Informacja ważna do odwołania.

czytaj więcej » Wywóz odpadów z ul. Wł. Sikorskiego pozostaje bez zmian

W okresie świąt ul. Wł. Sikorskiego będzie przejezdna

dodano: 2022-12-22 13:29:08

przejazd ul Sikorskiego Nawiązując do wcześniejszych komunikatów, na podstawie przekazanego do tut. urzędu pisma od firmy STRABAG w związku z inwestycją „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica (przejście przez Stepnicę etap I)” informuję, iż w dniach  od 24.12.2022 r. do dnia 06.01.2023 r. umożliwiony będzie przejazd przez ul. W. Sikorskiego w Stepnicy (odcinek od kościoła do ul. Rybackiej). Przejazd odbywał się będzie po tymczasowej nawierzchni drogi o szerokości 5 m i wprowadzony będzie na tym odcinku ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Anna Humieja

Kierownik Referatu

Architektury i Ochrony Środowiska

czytaj więcej » W okresie świąt ul. Wł. Sikorskiego będzie przejezdna

Komunikat o wyniku konsultacji społecznych

dodano: 2022-12-21 13:08:16

konsultacje społeczne Zgodnie z zarządzeniem Nr F/49/2022 z 2 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2023.

W dniach od  2 do 9 grudnia 2022 r. odbyły się konsultacje społeczne w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2023.

Nie wpłynęły żadne wnioski.

                                                                                          Andrzej Wyganowski

                                                                                                                      Burmistrz

Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Komunikat o wyniku konsultacji społecznych