Aktualności

Sieć wodno-kanalizacyjna w Miłowie oraz kontenerowa stacja zlewcza w Stepnicy

dodano: 2024-02-22 10:48:52

stacja zlewcza na oczyszczalni ścieków Czy wiecie Państwo co przedstawiają te zdjęcia? Są to zdjęcia  sieci,  przepompowni  ścieków do tej sieci i stacji zlewczej na oczyszczalni. A co to oznacza? Oznacza to nic innego jak zakończenie inwestycji, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej (grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków), która umożliwi zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z nowobudowanych budynków mieszkalnych w miejscowości Miłowo. Natomiast w Stepnicy na oczyszczalni ścieków wybudowano kontenerową stację zlewczą. Obiekt ten jest niezbędnym wyposażeniem, pozwalającym na pomiar oddawanych ścieków z wozów asenizacyjnych, przyjmowanych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stepnica. Stacja zlewcza będzie przyjmować również osady z oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzień i Widzieńsko.

Inwestycja ta o wartości 885.142,44 zł  była dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

czytaj więcej » Sieć wodno-kanalizacyjna w Miłowie oraz kontenerowa stacja zlewcza w Stepnicy

Blisko telefonu. Daleko od dziecka.

dodano: 2024-02-21 17:43:25

zdjecię do kampanii blisko telefonu daleko od dziecka Czy znane Ci są z życia takie sceny, jakie przedstawiają załączone zdjęcia ? Czy widzisz je u bliskich, a może u siebie ? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak nadmiarowe korzystanie z telefonu wpływa na rozwój dziecka i co możesz zrobić, żeby to zmienić, wejdź na stronę kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która 20 lutego br. ruszyła pod nazwą „Blisko telefonu. Daleko od dziecka”.

Mariola Kwiryng

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

czytaj więcej » Blisko telefonu. Daleko od dziecka.

Nowa ulica w Stepnicy

dodano: 2024-02-21 12:23:10

nowa ulic w Stepnicy W dniu 20 lutego 2024  r. weszła w życie Uchwała nr XXXVII/442/24 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2023  r. w sprawie nadania nazw ulicy w mieście Stepnica tj. ul. Królowej Bony oraz ustalono nowy przebieg ul. Władysława Łokietka w Stepnicy. W związku z powyższym uległa zmianie numeracja porządkowa mieszkańców wzdłuż tych ulic.

Daria Grądz - Komenda

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

czytaj więcej » Nowa ulica w Stepnicy

Uwaga ograniczenia w pracy USC i ewidencji ludności

dodano: 2024-02-19 12:14:45

Urząd stanu cywilnego zdjecie poglądowe

W dniu 20.02.2024 r. (wtorek) ze względów technicznych, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste czynne w godzinach od  13.30 do 15.30.

Za utrudnienia przepraszamy!

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Cyniak

czytaj więcej » Uwaga ograniczenia w pracy USC i ewidencji ludności

Uwaga Rolnicy!

dodano: 2024-02-15 09:03:30

druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zdjecie poglądoweKażdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT.

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych  oraz  5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą  wypłacane w terminach:

1 - 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzory dokumentów dostępne są w Bip

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Beata Wojcianiec  pok. nr 13 w UMiG tel. 9418 85 21 w. 29. 

 

czytaj więcej » Uwaga Rolnicy!